Ett fönster mot världen - utbildningsmaterial

Filmen Ett fönster mot världen är en kort introduktion till de mänskliga rättigheterna. Filmen både beskriver, upprör och engagerar och går att visa till alla Amnestys teman.

av:
Amnesty International
målgrupp: Gymnasiet
Mänskliga rättigheter gäller alla, alltid. Det vill både skolan och Amnesty lära eleverna. I sitt utbildningsmaterial för gymnasieskolan presenterar Amnesty olika metoder som kan användas i undervisningen. Ingångarna är många och valmöjligheterna stora. Utbilda om mänskliga rättigheter på ett sätt som passar dig och dina elever.

Materialet heter Ett fönster mot världen. Det handlar om yttrandefrihet, flyktingar, tortyr och fattigdom. Innehållet består av en film, fyra teman och 36 övningar. Självklart tar det upp rättigheter och konventioner. Men framförallt handlar det om människor.

Varje tema innehåller en längre text, olika övningar och fördjupningsuppgifter. Till alla övningar finns en lärarhandledning som ger en bakgrund och visar hur allt är förankrat i skolans styrdokument.

Materialet kan användas till sammanhängande undervisning, ämnesövergripande arbete eller enstaka lektioner. Allt är anpassat efter ämnesplanerna i samhällskunskap, historia, svenska, engelska samt medier, samhälle och kommunikation.
 

Här kan du läsa mer om deras teman och ladda ner allt material kostnadsfritt.
 

Publicerad: 10 mars 2013

Liknande lärarmaterial 64 st

av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Sveriges riksdag
av:
Sveriges riksdag
av:
Sveriges riksdag
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenska läkare mot kärnvapen
av:
Raoul Wallenberg Academy
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)

Sidor