Demokrati och diktatur

av:
Factlab och SO-rummet
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Med hjälp av statistikverktyget factlab kommer vi här att tydliggöra och synliggöra skillnaden mellan demokrati och diktatur. Dessa båda begrepp kommer att ställas mot varandra för att eleverna skall få en uppfattning om demokratins fördelar och diktaturens nackdelar. De mänskliga rättigheterna kommer att vara i centrum.

Vi skall också titta på hur ett enpartisystem påverkar livet för befolkningen i ett land. Vi tar här avstamp och inspiration i Wikipedia artikeln Enpartistat och i artikeln Tolerans är demokratins styrka här på SO-rummet.

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy 11.

Här kan du ladda ner materialet "Demokrati och diktatur" Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här

Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett sammarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Pedagog: Carl-Henrik Larsson, gymnasielärare i hi, re och sh.

Hemsida:
Publicerad: 26 februari 2014

Liknande lärarmaterial 60 st

av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Sveriges riksdag
av:
Sveriges riksdag
av:
Sveriges riksdag
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenska läkare mot kärnvapen
av:
Raoul Wallenberg Academy
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Forum för levande historia

Sidor