Samisk religion

Annons

Tillbaka till ämneskategorin:

Samisk religion

Samernas naturreligion från förkristen tid. Den samiska religionen gick ut på att naturen var besjälad och att förfäderna levde kvar som övernaturliga väsen.

Annons