Kvinnohistoria och genushistoria

Annons

Tillbaka till ämneskategorin:

Kvinnohistoria och genushistoria

Kvinnohistoria handlar bl.a. om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden. Genushistoria fokuserar på könsroller och betraktar dem som en kulturell och social konstruktion.

Annons