Humanismen

Annons

Tillbaka till ämneskategorin:

Humanismen

Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde och vikten av att beakta livets okränkbarhet.

Annons