Historievetenskap - historieforskning och historiesyner

Annons

Tillbaka till ämneskategorin:

Historievetenskap - historieforskning och historiesyner

Historievetenskap handlar om historieämnets vetenskapliga och källkritiska bakgrund och de metoder som används för att framställa och betrakta historia. Det finns bl.a. olika sätt att se på historien och framställa den för andra.

Annons