Befolkning, u-länder och fattigdom

Annons

Tillbaka till ämneskategorin:

Befolkning, u-länder och fattigdom

Många av världens länder lider av fattigdom och överbefolkning p.g.a. en ojämn fördelning av jordens resurser. Men vad görs för att skapa en hållbar utveckling?

Annons