WTO

Världshandelsorganisationen (WTO) i Genève är en internationell organisation som arbetar med reglering av handeln mellan medlemsländerna. WTO fungerar också som en tvistlösare och ett forum för förhandlingar mellan medlemmarna som utgörs av både u-länder och i-länder. Tillsammans svarar WTO:s medlemsländer för mer än 90 % av den totala världshandeln.

Här hittar du material med anknytning till WTO.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Lärarmaterial om WTO

av:
Svenskt Näringsliv
Målgrupp:
Gymnasiet
Vilken betydelse har handel för länders utveckling? Uppslaget Frihandel beskriver handelns betydelse för tillväxt och välstånd. Vilka reformer som drivit utvecklingen historiskt och vilka faktorer som idag är viktiga för länder som deltar på den internationella marknaden.
av:
Kommerskollegium
Målgrupp:
Gymnasiet
Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Svar på de frågorna får du i det här materialet, anpassat för gymnasieskolan. Materialet innehåller också grundinformation om EU:s inre marknad, Världshandelsorganisationen WTO, utvecklingsländernas roll i världsekonomin och handelns påverkan på miljön.
av:
Kommerskollegium
Målgrupp:
Gymnasiet
Kommerskollegium har här tagit fram 20 pedagogiska bilder med lärartexter för användning i undervisning på gymnasienivå. Bilderna är tänkta att fungera som ett manuellt bildspel.
av:
Kommerskollegium
Målgrupp:
Gymnasiet
Skriften är en snabb överblick över hur världshandelsorganisationen WTO fungerar och avtalen som reglerar världens handel.

Länkar om WTO

Sortera efter:
          

Pedagogisk genomgång (10:22 min) där du kan lära dig mer om internationell ekonomi och handel. Varför handlar vi med andra länder? Vad är WTO? Vilka är de negativa effekterna av global handel?

Spara som favorit
          

Genomgång (8:32 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om några organisationer på den globala politiska scenen. Här får du bl.a. veta mer om G8, G20, OSSE, WTO, World Economic Forum, IMF, IBRD, NATO och Warszavpakten.

Spara som favorit
          

På Kommerskollegiums webbplats hittar du lättöverskådlig fakta om svensk och internationell handel i punktform. Här finns kortfattad fakta om svensk utrikeshandel, varuhandel, tjänstehandel, EU, världsekonomin, utvecklingsländer och WTO.

Spara som favorit
          

På Kommerskollegiums hemsida kan du läsa en rapport i pdf-format (44 sid) som belyser om hur den internationella handeln har förändrats. Handeln ökar ständigt snabbare än produktionen, handelsmönstren ändras, hela handelssystemet blir alltmer komplext, samtidigt som utländska direktinvesteringar ökar ännu snabbare än handeln. Kommerskollegium vill i denna rapport visa på tendenser i den globala handeln. Du ges också en översikt över den internationella handelsutvecklingen och en förståelse för de globala handelsmönster som kan skönjas...

Spara som favorit
          

Nästan alla större handelsnationer i världen är medlemmar i världshandelsorganisationen WTO. På Kommerskollegiums hemsida finns ett faktahäfte i pdf-format (20 sid) där du kan läsa om WTO:s historia, organisation och funktion inom världshandeln idag. Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik.

Spara som favorit
          

Kommerskollegiums skolpaket om handel. Paketet består av två delar i pdf-format - en text och en bildpresentation. Materialet handlar om den svenska handelns utveckling (från medeltiden och framåt), fri handel, WTO, tullar, EU osv. Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbsida som fokuserar på internationel säkerhetspolitik. Här kan du också lära dig mer om internationella organisationer, framförallt om: FN, NATO, OSSE, WTO, WHO och Världsbanken.

Spara som favorit
          

På Kommerskollegiums webbsida hittar du ett handelspolitiskt ABC där du kan söka bland hundratals begrepp och få dem förklarade. Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik.

Spara som favorit