Terrorbalans

Under 1960-talet började Sovjetunionen kommit ikapp USA ifråga om massförstörelsevapen. Det ledde till att det hädanefter rådde en terrorbalans mellan de båda supermakterna - varken USA eller Sovjetunionen kunde räkna med att vinna ett krig mellan sig om den ene angrep den andre. Om det ena landet anföll skulle det andra landet slå tillbaka lika hårt med kärnvapen. I ett sådant krig finns ingen vinnare, bara förlorare.

Under kalla kriget ansåg många att terrorbalansen var den bästa garantin för fred. Kampen mellan USA och Sovjetunionen kom därför att föras med ord och pengar istället för med vapen. Det var till slut ekonomin som blev den avgörande faktorn till USA:s fördel i maktkampen mellan de båda supermakterna.

Här nedan hittar du material som kan relateras till kalla krigets terrorbalans.

Annons

Lärarmaterial om Terrorbalans

av:
Svenska läkare mot kärnvapen
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Lär om kärnvapen är ett webbaserat utbildningsmaterial för alla som vill lära sig mer om kärnvapen och dess konsekvenser. Här finns också tips på övningar som hjälper dig som lärare i undervisningen.

Artiklar om Terrorbalans

M
Hans Thorbjörnsson
2014-05-16
Det amerikanska övervakningssystemet rapporterar: Med 99,9 procents säkerhet har Sovjet skickat iväg ett antal kärnvapenladdade missiler (raketer) mot USA! Oj då, varningssystemet hade reagerat...
M
Johnny Poetzsch och Robert de Vries (red.)
2012-10-19
I mitten av oktober för 50 år sedan flög ett amerikanskt spaningsplan över Kuba och upptäckte att det pågick ett febrilt arbete på ön med att uppföra uppskjutningsramper för kärnvapenmissiler....

Länkar om Terrorbalans

Sortera efter:
          

Lär om Kärnvapen är ett webbaserat utbildningsmaterial från Svenska Läkare mot Kärnvapen. För dig som vill lära dig mer om kärnvapen och dess konsekvenser.

Spara som favorit
          

"Lär om kärnvapen" är en webbsida som drivs av Svenska Läkare mot Kärnvapen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Här hittar du massor av fakta om kärnvapen och dess historia. Utöver texterna som presenteras på webbsidan kan du dessutom ladda ned en fördjupning i pdf-format för varje avsnitt. Materialet är indelat i följande avsnitt: "Det första kärnvapnet", "Hiroshima och Nagasaki", "Spridning av kärnvapen", "Kalla krigets upprustning", "Avtal och nedrustning" samt "Kärnvapenarsenaler idag".

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (6:05 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar kortfattat om Kubakrisen 1962, dess bakgrund, förlopp och följder.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:32 min), del 3 av 5, där SO-läraren "Mik Ran" berättar om terrorbalansen och kubakrisen under kalla kriget.

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i tidningen SvD där du kan läsa kortfattat om kalla krigets upprustningsspiral. Ju fler kärnvapen och ju mer komplicerade kärnvapensystem, desto större risk för felgrepp och därmed för den katastrofala olyckan...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Easymans första genomgång (31:40 min) om kalla kriget. Här berättas om orsakerna och upptakten till kalla kriget. Filmen riktar sig till gymnasiets grundkurs i historia.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (16:46) där historieläraren Mattias Axelsson berättar om kalla kriget. När var kalla kriget? Var utspelade sig kalla kriget?

Spara som favorit
          

Webbföreläsning (13:33 min) där SO-läraren Kenny Kvarnström fortsätter berätta om kalla kriget. Här berörs avkoloniseringen, terrorbalansen och Sovjetunionens fall. Till genomgången hör även följande frågor:
1. Vilka problem innebar avkoloniseringen för de Europeiska länderna?
2. Hur utnyttjade USA och Sovjetunionen avkoloniseringen?
3. Varför ville Kina bryta med Sovjetunionen och vad innebar detta för Sovjetunionen?
4. Förklara begreppet terrorbalans och vad det innebar för kalla kriget.
5. Beskriv Sovjetunionens problem.
6. Förklara begreppen Glasnost och Perestrojka.
7.Vad fick dessa reformer för effekt i Sovjetunionen?
8. Beskriv kortfattat hur Sovjetunionen föll samman.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (31:12 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om inledningen på det kalla kriget fram till början av 1950-talet. Här berörs de två supermakternas ideologier, Europas uppdelning, USA:s politik i efterkrigstidens Europa, Sovjetunionens politik, kärnvapenfaktorn, Tysklands delning, Koreakriget, m.m.

Spara som favorit
          

På kalla-kriget.se kan du läsa om det mesta som har med kalla kriget att göra. Här berättas om dess rötter i andra världskriget, kärnvapen, ideologier, konflikterna, totalförsvarstanken m.m. Webbsidan belyser kalla kriget ur både ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Du kan läsa om de stora konflikterna under perioden, samt om händelseutvecklingen i många enskilda länder runt om i världen.

Spara som favorit
          

Kort webbföreläsning (13:34 min) där du kan lära dig mer om kalla kriget och Kubakrisen 1962. Materialet är producerat av Hermods Lärcentrum.

Spara som favorit
          

I SR Minnens webbarkiv hittar du en temasida om USA:s atombomning av Hiroshima den 6 augusti 1945 och den efterföljande kapprustningen under kallakriget. Här presenteras en samling program ur radioarkivet om atombomben, om kapprustningen, provsprängningarna och den skräck för ett tredje världskrig som följde i skuggan av bomben.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om efterkrigstidens koloniala frigörelse, kalla krigets slut, Sovjetunionens sönderfall och terrorsattacken mot World Trade Center den 11 september 2001.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om kalla kriget ur olika perspektiv. Kalla kriget var en period av skarpa motsättningar utan konventionellt krig, mellan främst Sovjetunionen och USA, samt deras respektive allierade stater, från omkring 1946, då andra världskriget slutade, till omkring 1990...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om forskning kring kärnvapen under efterkrigstiden.

Spara som favorit
          

Essä på Peter Englunds hemsida där du kan läsa om Kubakrisen. Under några timmar rådde i praktiken krigstillstånd, och varken förr eller senare har världen varit så nära atomvintern...

Spara som favorit
          

Artikel i SvD där det berättas om attityden till kärnvapen i USA under kalla kriget. I kalla krigets USA gällde det att få medborgarna att ta till sig kärnvapendoktrinen och få dem att tro att det gick att överleva ett atombombskrig. Propagandan misslyckades dock, och med tiden avvecklades civilförsvaret – för att igen få luft under vingarna i samband med elfte september…

Spara som favorit