Telegrafens historia

Optiska telegrafer började användas redan i slutet av 1700-talet. De bestod av speglar som reflekterade ljus som kunde sändas som signaler till en mottagare inom synhåll. När sedan elektriciteten togs i bruk en bit in på 1800-talet, uppfanns en elektrisk telegraf som kunde sända meddelanden längre sträckor. Den första elektriska telegraflinjen anlades i Sverige 1853.

Här nedan presenteras material som handlar om telegrafins historia.

Annons

Länkar om Telegrafens historia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Vetenskap där du kan läsa om fem banbrytande kommunikationslösningar. Här berättas om postens, telegrafens, telefonens, radions och Internets historia.

Spara som favorit
          

På UR:s webbsida kan du se ett avsnitt (ca 28 min) ur programserien Max 1800-tal som här handlar om uppfinningarnas århundrade. 1800-talet var en tid då nya vetenskaper och uppfinningar kom att revolutionera världen. Tidigare kunde ett meddelande inte färdas snabbare än en häst, men tåget, telegrafen och telefonen kom att förändra detta. Världen knöts samman och blev mer global. Uppfinningsrikedomen spreds till nya områden; ett stort antal musikinstrument såg dagens ljus och fotografiet, filmen och fonografen gjorde att människan kunde se och höra sig själv för första gången. 1800-talets största upptäckt var oljan...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om olika typer av telegrafi och hur de fungerar.

Spara som favorit
          

På Tekniska museets hemsida hittar du ett avsnitt som handlar om kommunikationsteknikens utveckling genom historien. 

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Vetenskap där du kan läsa om Werner von Siemens (1816-1892) vars företag utvecklats från 10 till 450 000 anställda på 160 år...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om telegrafens historia.

Spara som favorit
          

På Tekniska museets webbsida kan du läsa om telegrafen och telegrafins historia.

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Allt om Vetenskap där det berättas om morsealfabetet. Vem var det som kom på morsealfabetet? Används det fortfarande?

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Vetenskap där det berättas om hur man kunde kommunicera på långa avstånd förr i tiden. Här kan du läsa om djungeltrummor, röksignaler, visselspråk, brevduvor och semafortelegrafen.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om den första Atlantkabeln. Under mitten av 1800-talet gjordes enorma ansträngningar för att binda samman Europa och Amerika med en telegrafkabel. Dåtidens största fartyg var inblandade i det kostsamma projektet, som främst skulle bidra till världsfreden genom att knyta nationerna närmare varandra…

Spara som favorit