Svenska valrörelser

Här hittar du material som kan relateras till aktuella val och valrörelser i Sverige.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Lärarmaterial om Svenska valrörelser

av:
Statistiska centralbyrån
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Med hjälp av det här lärarmaterialet ger du eleverna möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av aktuell statistik.

Podcast om Svenska valrörelser

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-04

Julia, Mattias och Kristioffer pratar om införandet av allmän och lika rösträtt i Sverige.  Hur kunde det ske och hur gick det till?

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-02

Julia, Kristoffer och Mattias förklarar vad riksdag och regering är, vad de gör och hur de utses.

Länkar om Svenska valrörelser

Sortera efter:
          

Genomgång (5:12 min) där SO-läraren Fredrik Jansson går igenom olika typer av regeringar.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (2:28 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander förklarar hur regeringen fungerar. Här ges också exempel på olika typer av regeringar.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (2:20 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander förklarar hur det går till när en regering bildas. Vad är t.ex. en minoritetsregering?

Spara som favorit
          

Genomgång (5:44 min) där SO-Sara förklarar hur ett val går till i Sverige. Filmen passar bra för mellan- och högstadiet.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:34 min) där läraren Johanna Davidsson berättar om Sveriges politiska partier och i grova drag vad de står för. Filmen är från 2016.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:29 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om det svenska valsystemet och alla dess nivåer.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:13 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om hur riksdagen fungerar.

Spara som favorit
          

Genomgång (7:14 min) av SO-läraren "Tjofesen" som resonerar kring Sveriges politiska riksdagspartier och deras ideologiska förankring.

Spara som favorit
          

Genomgång (12:08 min) där SO-läraren Mats Lindberg reder ut några politiska begrepp som brukar vara i fokus för riksdagspartierna när det är valår. Här berättas bl.a. om välfärd, skatter, arbetslöshet, brott och straff, miljöförstöring, invandring och skolan.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:03 min) där SO-läraren Hans Wågbrant berättar om hur det går till när man bildar regering samt om regeringens funktion.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:16 min) där SO-läraren Hans Wågbrant berättar om de svenska politiska riksdagspartiernas ideologiska bakgrund. Här berörs bl.a. vänster- och högerskalan.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:40 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om demokrati och val i Sverige. Här får du bl.a. lära dig mer om direkdemokrati, indirekt (representativ) demokrati, grundlagarna, val, riksdag, regering o.s.v.

Spara som favorit
          

I senaste kommunvalet var Socialdemokraterna starkast i Smedjebacken med 59,7% och Moderaterna var strakast i Lomma med 52,0%. I dessa kommuner är Sverigedemokraterna med sina drygt 3,5% försumbara men i sin starkaste kommun, Bjuv, är Sverigedemokraterna med sina 19,2% nästan lika stora som Moderaterna! Via denna bokmärkeslänk kan du i factlab se detta tydligt i ett stapeldiagram. Se även factlab skola här på SO-rummet där du hittar färdiga lektionsmaterial till factlab.

Spara som favorit
          

Film (5:49 min) som i korthet beskriver hur det svenska valsystemet fungerar, t.ex. hur röstningen går till. Sedan filmen gjordes har bestämmelsen om valdagen ändrats. Val till riksdag, landsting och kommun ska ske den andra söndagen i september vart fjärde år. Tidigare var den den tredje söndagen.

Spara som favorit
          

Kort pedagogisk genomgång (8 min) om våra val till landstinget, riksdagen och kommunfullmäktige.
 

Spara som favorit
          

Kort pedagogisk genomgång (12:37 min) om Sveriges riksdag och regering.

Spara som favorit
          

Politiska Partier är en politiskt oberoende webbsida där Sveriges politiska partier presenteras med kortfattad och saklig information. Här kan du läsa om riksdagspartierna samt om en del andra lite större partier som inte lyckats ta sig in i riksdagen än.

Spara som favorit
          

I tidningen Fokus hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre reportage om Socialdemokraterna. Fokus är en tidning som varje vecka sammanfattar, fördjupar sig i och förklarar veckans viktigaste händelser. Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation.

Spara som favorit
          

I tidningen Fokus hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre reportage om Moderaterna. Fokus är en tidning som varje vecka sammanfattar, fördjupar sig i och förklarar veckans viktigaste händelser. Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation.

Spara som favorit
          

I tidningen Fokus hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre reportage om Miljöpartiet. Fokus är en tidning som varje vecka sammanfattar, fördjupar sig i och förklarar veckans viktigaste händelser. Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation.

Spara som favorit

Sidor