De flesta omtvistade ämnen som folk i västvärlden associerar med islam bottnar istället i andra kulturella bakomliggande orsaker som inte har med religion att göra.
M

Omtvistade ämnen inom islam

Aktuella och kontroversiella ämnen som förknippas med islam.

Aktuella och kontroversiella ämnen som förknippas med islam.

Uppdaterad: 08 november 2016
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Omtvistade ämnen inom islam

av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Skriften innehåller fakta om Islamiska staten (IS) budskap, olika grupperingar och internationella kopplingar. Den tar också upp vilka strängar IS propaganda försöker spela på för att attrahera nya, unga människor.
av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att tydligt visa i vilka länder i världen som kristendomen och islam är dominerande religioner, samt under vilka levnadsförhållanden människor lever i länder där religionen är dominerande i samhället.

Podcast om Omtvistade ämnen inom islam

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-28

Mattias, Kristoffer och Julia försöker reda ut skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Vi går tillbaka till splittringen efter profeten Muhammeds död. Vi pratar också om de båda riktningarnas betydelse för världspolitiken idag (t.ex. i Syrienkonflikten).

Artiklar om Omtvistade ämnen inom islam

M
Mattias Axelsson
2016-02-26
Islam är världens näst största religion men det finns en rad missuppfattningar som sprids om religionen. Här är fem av de vanligaste.
L
Carsten Ryytty
2016-02-07
Matreglerna varierar inom de fem världsreligionerna. Kristendomen och buddhismen saknar i stort sett matregler. Flest bestämmelser gällande matvanor finns inom judendomen och islam...
M
Leif Löwegren
2015-09-16
Det finns knappast någon annan konflikt som är svårare att beskriva än den israeliska-palestinska. Så fort man försöker formulera sig beträder man minerad mark. Ja naturligtvis inte bokstavligen...
S
Lilian O. Montmar
2013-12-18
Det var ett historiskt ögonblick då svenska muslimer kallades till bön från en minaret i Sverige. Böneutropet Allahu Akbar, Allah är störst, ljöd den 26 april 2013 från det 32 meter höga tornet...

Länkar om Omtvistade ämnen inom islam

Sortera efter:
          

Män som våldsamma superhjältar. Kvinnor som uppfostrar nationens barn. I de här poddarna diskuteras ideal, normer och könsroller. Varför dras en del ungdomar till extremism? Hur förväntas män och kvinnor vara i extrema rörelser? Vad går det egentligen att säga om ungdomar som lockas till grupper där man använder våld för att nå politiska mål? Och vad kan vara viktig kunskap för att förebygga att ungdomar rekryteras? Materialet är producerat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
 

Spara som favorit
          

Skriften (PDF) innehåller fakta om Islamiska staten (IS) budskap, olika grupperingar och internationella kopplingar. Den tar också upp vilka strängar IS propaganda försöker spela på för att attrahera nya, unga människor. Materialet är producerat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Spara som favorit
          

Artikel i Nya Arbetartidningen där du kan läsa om islam som politisk faktor. Om den kristna religionen har gjorts till en privatsak – och så är det till nästan 100 procent i Sverige – gäller motsatsen för islam. I många muslimska länder är inte religionen en privatsak alls. I vissa muslimska samhällen, och hos olika islamistiska riktningar, anser man att religionen ska påverka hela samhällets organisering. Dessa vill alltså organisera även det världsliga livet...

Spara som favorit
          

Genomgång (9:10 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om IS. Här ges en kort beskrivning av vad IS, Islamiska staten, Daish är. Pratar också lite om vad de kommer ifrån.

Spara som favorit
          

Föreläsning (1:07:35) av Christer Hedin, docent i religionshistoria vid Stockholms universitet. Religion är inte orsak till konflikterna, men eftersom alla identifierar sin folkgrupp med en religion kan den användas i propagandan och göra mer skada än många andra vapen. 

Spara som favorit
          

Sjätte avsnittet (27:41 min) av Världens religioner - islam, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          

Religion och sexualitet är en essä skriven av Lena Roos,  docent i religionshistoria vid Uppsala universitet. Texten ingår i RFSU:s skolmaterial "Samhällskroppen".
Vad säger islam om homosexualitet? ”Vad står det i Bibeln om abort? En del blir besvikna eftersom det är svårt att formulera svar på sådana frågor. Alla de stora religiösa traditionerna har gått igenom en lång utveckling i dessa frågor. Det innebär att det finns stor variation mellan olika historiska perioder, olika geografiska områden, olika grupper och tolkningstraditioner...

Spara som favorit
          

På Forum för levande historias webbplats finns elevanpassat material med anknytning till ämnet islamofobi. Begreppet islamofobi syftar på den omotiverade rädsla för muslimer och islam som leder till negativa reaktioner på allt som förknippas med religionen islam...

Spara som favorit
          

På Forum för levande historias hemsida kan du läsa en rapport (pdf-format, 76 sid) om ungdomars attityder gentemot muslimer och muslimska ungdomars utsatthet för kränkningar. Begreppet islamofobi - rädsla för religionen islam och muslimer -  diskuteras utifrån sina rötter, olika definitioner och användningar.

Spara som favorit
          

Föreläsning (14:08 min) där gymnasieläraren Anders Larsson ger en introduktion till islam.

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i tidningen SvD där du kan läsa om islam och politik. Varför låter sig islam i högre grad än de andra världsreligionerna politiseras? Michael Cook finner svaret i den gudomliga lagen sharia, det starka jämlikhetsidealet och den centrala fundamentalismen...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om enighet och splittring bland världens muslimer. Världens muslimer är en blandad skara. Men i en ny internationell undersökning visar de sig också förenas i en djup tro och en oväntat positiv inställning till den muslimska rätten, sharia...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (14:08 min) av gymnasieläraren Anders Larsson som ger en introduktion till islam

Spara som favorit
          

Essä på det existentiella magasinet Sans hemsida där Annika Borg resonerar kring koranens och bibelns kvinnosyn. Två återkommande punkter inom feministteologin är, för det första, att den studerade religionen är konstruerad av män, handlar om män, är traderad och tolkad av män. För det andra att det under alla dessa lager av patriarkal makt finns en oanfrätt kärna av befrielse – även för kvinnor. Den första punkten är de flesta feministteologer överens om. Vad gäller den andra finns det en rad skilda positioner...

Spara som favorit
          

Essä i Tidningen Kulturen där du kan läsa om bakgrunden till fastemånaden ramadan samt om tillämpningen av olika fasteregler. Tumregeln att muslimer ska fasta från det att solen går upp tills dess att solen går ner erbjöd kanske inte några större problem i Mecka och Medina på 600-talet. Men i och med att muslimer i dag bor även i nordliga avkrokar som Sverige blir det genast besvärligare. Fastande muslimer har tacklat detta problem på lite olika sätt...

Spara som favorit
          

Artikel i Globalarkivet där Elisabth Özdalga berättar om islamism och nationell identitet. Islamismen är kanske den mest omtalade politiska ideologin i vår tid...

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i SvD där du bl.a. kan läsa om kvinnosynen inom sharia - islamsk lag. Familjelagstiftning enligt sharia bygger på en juridik med få förändringar sedan sin tillkomst. I en ny bok av Kecia Ali studeras framväxten av de sharialagar som reglerar frågor kring äktenskap och kvinnans ställning...

Spara som favorit
          

På Vetamix webbsida kan du se en pedagogisk film (6:40 min) där bruket av slöja diskuteras. När man talar om muslimer, religion och kultur blir det ofta en salig blandning. Det råder delade åsikter kring användandet av slöja. Vetamix är en finlandssvensk skolsida för elever och dig som undervisar.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om islams förhållande till demokrati. Sedan 1970-talet har demokratierna blivit fler. Men det finns ett undantag…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Arbetaren där det diskuteras kring det kontroversiella slöjförbudet i Frankrike 2004.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur...

Allmänt om islam. Här hittar du fakta om islams troslära, seder och utövande i stora drag.

Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten.