Prostitution
Ska prostitution betraktas som ett frivilligt val och därför som ett vanligt yrke? Är det alltid fel att ha sex i utbyte mot något annat? Var går gränsen?

Prostitution

Ska prostitution betraktas som ett yrke och legaliseras? Kan prostitution betraktas som ett frivilligt val?

Ska prostitution betraktas som ett yrke och legaliseras? Kan prostitution betraktas som ett frivilligt val?

06 februari 2012

ANNONS

Webbsidor om Prostitution (6 st)

Sortera efter:
          
Popularitet (1 vote)

Faktasidor på UMO:s hemsida där du kan läsa om prostitution ur olika perspektiv. Sex ska kännas bra för alla som är med. Det gäller alltid och överallt. Man har rätt till sin egen kropp, och det är förbjudet för andra att använda den kropp sexuellt genom att ge en pengar, mat, sovplats eller annan ersättning... UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år där du hittar massvis med information och fakta om sex och samlevnad.

Prostitution
          
Popularitet (1 vote)

Avsnitt på Amnesty Internationals hemsida där du kan läsa om kvinnors rättigheter sett ur ett internationellt perspektiv. Här finns aktuella fakta om trafficking, våld mot kvinnor, kvinnor och fattigdom, kvinnlig könsstympning, hedersmord m.m. FN uppskattar att över 70 procent av de människor som lever i fattigdom är kvinnor. Hur kommer det sig att över två tredjedelar av världens fattiga är kvinnor när de bara utgör halva befolkningen?

          
Kay Chernush
Popularitet (1 vote)

Artikel i SvD där du kan läsa om prostitution för hundra år sedan och idag. På hundra år har synen på sexköp förändrats radikalt, från att ha betraktats som lösningen på ett problem till att bli ett problem i sig självt. Utvecklingen speglar en genomgripande förändring av normerna för den manliga sexualiteten…

          
Act
Popularitet (1 vote)

Artikel i Wikipedia som där du kan läsa om prostitution ur olika perspektiv. Här berättas bland annat om prostitution idag och om prostitution i ett historiskt perspektiv.

          
Popularitet (1 vote)

Faktatext på regeringskansliets webbsida där du kan läsa om prostitution och människohandel.

Brottslighet | Prostitution
          
Popularitet (1 vote)

Artikel på Terra Scaniaes webbsida där du kan läsa om prostitution på 1800-talet. I samband med att samhället industrialiserades försämrades de ekonomiska förutsättningarna för många kvinnor.

ANNONS

Prenumerera på innehåll

Om SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till ämnestexter och SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Länksamlingen hänvisar endast till granskade artiklar och webbsidor på svenska.
 
SO-rummet riktar sig främst till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna faktatexter kring olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.

Läs om vilka som står bakom webbplatsen >>

Hur man använder SO-rummet

Webbplatsen innehåller massor med material och nästan sextusen länkar som är fördelade efter olika teman i hundratals kategorier, allt inom ramarna för de fyra SO-ämnena: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Om du behöver hjälp med att hitta material eller orientera dig på webbplatsen så kan du läsa om hur man hittar på SO-rummet. Här finns all hjälp du behöver samt beskrivningar av webbplatsens funktioner och uppbyggnad.

 

Användning av material

För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.

Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). Vi tycker så klart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor.

*För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.