Konstantinopel

Konstantinopel är ett äldre namn på staden Istanbul i dagens Turkiet. Staden grundades av den romerske kejsaren Konstantin på 300-talet e.Kr och fungerade som det bysantinska rikets huvudstad fram till dess upplösning vid mitten av 1400-talet. Här hittar du material med anknytning till Konstantinopel.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Konstantinopel

Sortera efter:
          

Wikipedias portal om det bysantinska riket. Här hittar du många artiklar som belyser det bysantinska riket ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen DN berättar Torbjörn Elensky om det bysantinska rikets betydelse för både det europeiska och det muslimska kulturarvet. Det bysantinska riket existerade i tusen år, och utan dess enorma kulturella insatser skulle varken Europa, Turkiet, de arabiska länderna eller ens islam ha blivit vad de är i dag. En av Bysans viktigaste insatser var att förvalta det antika arvet...

Spara som favorit
          

Essä i Tidningen Kulturen där du kan läsa om några storpolitiska händelser i Europas utkant under 1400- och 1500-talet. I utkanten av Västeuropa fanns flera stormakter som kunde konkurrera med de Europeiska kungadömena, framför allt de mäktiga mamlukerna i Egypten och det osmanska riket i mindre Asien...

Spara som favorit
          

Artikel i SvD där du kan läsa om Konstantinopels kristne grundare har förändrats. Numera ses kejsar Konstantin som en pragmatisk politiker vars avsikt kanske främst var att dra nytta av kristendomen för att befästa sin makt. Hans storslagna vision för staden realiserades först mot slutet av 300-talet...

Spara som favorit
          

Unga Faktas trevliga sida om vikingarnas värld. Här kan du läsa om de första städerna i Norden, skeppen, livet ombord på skeppen, strid, vardag, i österled, i västerled, vikingar i Amerika, asagudarna, kristendomens ankomst o.s.v. På webbsidan finns också många sagor och myter som handlar om fornnordiska hjältar och fornnordisk religion.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om kejsar Julianus (331-363). Rom på 300-talet var ett imperium i sönderfall. Tidens skribenter klagade över höga skatter, sjunkande moral och storstadsdekadens.I denna tid trädde Julianus fram. Han skulle få tillnamnet Avfällingen. Han försökte plädera för tolerans och tankefrihet under den korta tid hans regim kunde bestå...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Istanbuls historia. Konstantinopel var huvudstad i såväl Romarriket som Bysans. När det osmanska väldet tog över ändrades namnet till Istanbul. Britta Ramklint har besökt staden där Europa och Asien möts...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du hittar fakta om de kristna korsfararstaterna. Korsfararstaterna är en benämning på stater som bildades av korsriddarna under korstågen i Det heliga landet och övriga Mellanöstern under 1100- och 1200-talen. Staterna blev så småningom besegrade av islamiska styrkor...

Spara som favorit
          

Krönika i Aftonbladet där Herman Lindqvist berättar om det sista stora vikingatåget i österled. 1040 var året då Ingvar inledde det sista svenska vikingatåget med sikte på Georgien. Under Ingvarståget, som det kom att kallas, drogs expeditionen in i lokala krig och konflikter...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där bland annat kan läsa om Rysslands uppkomst. Efter att på 800-talet ha trängt in i Ladogaområdet skapade nordbor en furstedynasti och ett styrande skikt som kallades Rus – ursprunget till namnet Ryssland. Det mesta talar för att ruserna kom från Sverige...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om det osmanska rikets uppgång och fall. Det osmanska riket upphörde 1920. I över 600 år hade turkarna då satt skräck i Europa. Under denna period uppstod en klyfta mellan islam och väst – ett förhållande som bidrog till skapandet av en stark europeisk identitet…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan lära dig mer om korstågen. Korstågen hade som mål att ena kristendomen mot muslimerna, befria Jerusalem och skydda Konstantinopel. Efter år av blodspillan och död blev facit att splittringen ökade inne i Europa…

Spara som favorit
          

Artikel i SvD där det berättas om det fjärde korståget, år 1204, vilket bildar ett smutsigt och ovanligt destruktivt kapitel i europeisk historia. Den armé som skulle komma till de kristnas undsättning i Orienten kom aldrig fram. I stället inleddes en omfattande plundring som slog mot själva livsnerven i det bysantinska imperiet…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om nordborna som for till Konstantinopel och blev kejserliga legosoldater. Deras resor omnämns i isländska sagor och en bysantinsk berättare skriver om soldater som anföll med ”besinningslöst ursinne”. Det handlar om ”väringar”, de många nordbor som från 900- talet sökte sig till Konstantinopel...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Faktatext på Bengans historiasidor där du kan läsa om vikingar. Här berättas om den samtida synen på vikingar, begreppet viking, vikingatågen, Lindisfarne 793, Frankrike 841, England 866, Stamford Bridge 1066, Hastings 1066, Bayeuxtapeten m.m.

Spara som favorit
          

På det svenska konsulatet i S:t Petersburgs hemsida berättas utförligt om de ”svenska” vikingarnas resor österut. Att färderna i österled är mindre kända än de i västerled, beror delvis på att det finns färre skriftliga källor om dem. Skrift började användas i Östeuropa först under sen vikingatid...

Spara som favorit
          

Artikel i Gefle Dagblad där du kan läsa om kejsar Konstantin. Konstantin lät införa kristendomen som romersk statsreligion och lade således grunden till kristendomens fortlevnad och spridning i Europa...

Spara som favorit