Jakt

Här hittar du material som kan relateras till jakt i ett historiskt perspektiv.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Jakt

L
Hans Thorbjörnsson
2016-02-17
Forntiden brukar vi kalla den långa period som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Det är tiden från de första människornas ankomst till Sverige ca 10 000 f.Kr. fram till slutet av...

Länkar om Jakt

Sortera efter:
          

I det här avsnittet (43:32 min) om stenåldern behandlas tiden 13 000–1800 f.Kr, alltså från istidens slut till brytningen mellan sten- och bronsålder. Sveriges historia är en svensk dokumentärserie i 12 delar som visades under våren 2010 och hösten 2011 (6 delar per omgång) på TV4 och är producerad av bolaget Svea Television. Målet med serien är att ge en ny bild av Sveriges historia baserad på aktuell forskning. Programledare är Dick Harrison och Martin Timell.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:44 min) om de första människorna i Afrika. Här berättas bl.a. om människans utveckling, uppfinningar, ekonomi och könsroller, . Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit
          

Genomgång (14:57 min) om jägarstenåldern och utvandringen från Afrika till resten av världen. Här berättas bl.a. om jakt, neandertalarna och konst. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om älgjaktens historia. Det är en myt att våra dagars älgjakt i den svenska höstskogen har urtida rötter med stadig förankring i folkdjupen. Forntidens effektiva hetsjakt och en tillfällig klimatförändring gjorde älgen sällsynt. Först under det senaste halvseklet blev skogens konung tillräckligt vanlig för att motivera dagens jakt...

Taggar:
Spara som favorit
          

Landsbygdsdepartementet har i samarbete med Sametinget sammanställt en omfångsrik folder som du kan ladda ned i pdf-format (68 sid). I foldern kan du läsa om det samiska folket, kulturen, historien, religionen och livet i dagens svenska samhälle.

Spara som favorit
          

Faktasida på Historiska museets webbsida där du kan läsa om stenåldern. Sidan finns även i en sammanfattad och lättläst version.

Spara som favorit
          

Första delen ur bokserien Det svenska jordbrukets historia där du kan läsa om jordbruket i Norden och Sverige under stenåldern och bronsåldern. Här berättas bl.a. om växterna och djuren, jordbrukets förändring, gård och by, redskap och arbete, jorbrukets människor, o.s.v. Bakom materialet står Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som har skannat alla fem volymerna ur Det svenska jordbrukets historia (som publicerades 1998–2001) och gjort dom tillgänglig som pdf-filer.

Spara som favorit
          

På Stig Lundbergs webbsida kan du läsa om stenåldern ur olika perspektiv. Här berättas om de ekonomiska, sociala, kulturella och politiska förhållandena under människans första tid.

Spara som favorit
          

Historiska museets omfattande temasida om medeltiden. Här kan du lära dig allt om Sveriges medeltid. Läs om 1300-talets Sverige, städerna, bönderna, järnet, handeln, kyrkan och kloster.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om hur människan som jägare har orsakat massutdöenden bland många djurarter genom historien. Det är svårt att göra sig en föreställning om den senaste istidens sällsamma megafauna. Numera är det egentligen bara i Afrika som något liknande existerar. Där strövar elefanter, giraffer, flodhästar och noshörningar fortfarande omkring... Se även artikeln om "Jättedjurens död" i tidningen Allt om Vetenskap.

Spara som favorit
          

På författaren och indianexperten Tommy Erikssons hemsida kan du ladda ned boken "Apache Kid och Västapacherna - en indiansk tragedi" i pdf-format (69 sid). Boken är fullspäckad med fakta om apacherna och deras livsstil och kultur men speglar samtidigt en ung apaches liv och hopplösa kamp för att överleva mellan två väsensskilda kulturer. Boken gavs ut i pappersform 1999, men ligger nu utökad som gratisbok på nätet. Pdf-filen hittar du längst ned på sidan.

Spara som favorit
          

Unga Faktas trevliga sida om vikingarnas värld. Här kan du läsa om de första städerna i Norden, skeppen, livet ombord på skeppen, strid, vardag, i österled, i västerled, vikingar i Amerika, asagudarna, kristendomens ankomst o.s.v. På webbsidan finns också många sagor och myter som handlar om fornnordiska hjältar och fornnordisk religion.

Spara som favorit
          

Förbundet Djurens Rätt är ett förbund som arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. På deras webbsida hittar du massvis av information och fakta som kan relateras till djuretiska frågor.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Klockaretorpets webbsida om de nordamerikanska indianernas historia. Här berättas om indianernas liv och om olika stammar.

Spara som favorit
          

På Unga Faktas trevliga och omfattande webbsida hittar du massor av information om indianer. Här berättas om både sydamerikanska och nordamerikanska indianer ifrån det att indianerna först kom till Amerika till dess de trängdes undan av européerna. Du kan läsa om indianernas verktyg, vapen, hantverk, jordbruk o.s.v. Här finns också massor av fakta om olika indianstammar.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om den kungliga jaktregleringen i svenska skogar från medeltiden fram till 1800-talet.

Spara som favorit
          

På Historiska museets hemsida hittar du massor med fakta om arbeten och sysslor under medeltiden. Under medeltiden var de flesta bönder. Bondgårdarna låg samlade i byar. Varje familj hade sin gård och sin åker, men man hjälptes åt med sysslor som att så och skörda...

Spara som favorit
          

Unga Faktas trevliga faktasidor om riddare. Här kan du lära dig det mesta om riddare och deras liv, både i krig och till vardags. Riddaren har blivit en symbol för den renhjärtade, orädde hjälten, som står för tapperhet, trohet och dygd. Riddarnas tid är en av de mest spännande man kan läsa om...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om de första människorna som vandrade upp i Norden. De kom direkt efter inlandsisen, följde renen i spåren norrut och nådde ett orört land där ingen varit före dem...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där det berättas om när människorna i Skandinavien började bli bofasta.

Spara som favorit