Ivar Kreuger

Ivar Kreuger (1880-1932) byggde under 1920-talet upp en multinationell industri- och finanskoncern. Han tog sitt liv 1932 varefter Kreugerkoncernen upplöstes. Här hittar du material som kan relateras till Ivar Kreuger.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Ivar Kreuger

Sortera efter:
          

I tre delar får vi följa Sveriges utveckling från 1800-talets fattiga jordbruksland med stora skaror utvandrare, över snilleuppfinnarna och de industriella succéerna fram till 1970-talet. Journalisten och författaren Ronald Fagerfjäll berättar och medverkar gör bland andra Lotta Gröning och Peter Wallenberg. Denna tv-serie sändes våren 2010 på TV4 Fakta. Företagsamheten.se har fått rätten att lägga ut den. Serien kan fungera som inspirationsmaterial i högstadieundervisningens samhällsorientering samt lektioner i historia och samhällskunskap på gymnasiet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Ivar Kreugers turbulenta liv som industrialist och finansmagnat. Ivar Kreuger byggde på kort tid under 1920-talet upp en världsomspännande affärsverksamhet. Basen var tändsticksindustrin, men kopplad till denna utvecklade han en internationell finansrörelse som väckte samtidens oreserverade beundran...

Spara som favorit
          

På Snus- och Tändsticksmuseets webbsida kan du läsa lite kort om tändstickans historia.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om en av Sveriges mest kända finansmän genom tiderna - tändstickskungen Ivar Kreuger.

Spara som favorit
          

På Komvux Gotlands hemsida kan du läsa kortfattat om mellankrigstidens Sverige. Här berättas om Kreugerkoncernen, arbetskonflikter och folkhemmets framväxt.

Spara som favorit
          

Faktasida på Komvux Gotlands hemsida där du kan du läsa om mellankrigstiden. Här berättas om periodens konjunktursvängningar och rösträttens och därmed demokratins införande i några länder samtidigt som det blev en ny blomstringstid för diktatur i några andra länder. Du kan också läsa specifikt om utvecklingen i några av de västliga demokratierna samt i diktaturerna Tyskland, Italien och Kina.

Spara som favorit