Industri

Med industri menas framställning av produkter genom att råvaror förädlas. Här hittar du material med anknytning till olika typer av industrihistoria.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Podcast om Industri

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

Artiklar om Industri

L
Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-04-27
Få andra uppfinningar har genom historien blivit lika kända och ansetts lika viktiga som ångmaskinen. Ångmaskinen som energikälla fick enorm betydelse för industrialiseringen under 1800-talet...
M
Mattias Axelsson
2017-01-15
Om du hade fötts i mitten 1800-talet och levt ett normallångt liv hade du på ålderns höst kunnat se tillbaka hur du varit med om en av de största omvandlingarna i mänsklighetens historia - den...
M
Hans Thorbjörnsson
2016-05-30
Från ca 1980 har industrin blivit högteknologisk och mer IT-styrd. En stor del av personalen sitter framför sina datorskärmar, för att ta reda på exakt hur kunderna vill ha sina varor....
M
Hans Thorbjörnsson
2016-05-29
Under 1900-talets första hälft effektiviserades den svenska industrin genom ökad arbetsfördelning och specialisering. Decennierna efter andra världskriget rådde högkonjunktur och industrin gick...

Länkar om Industri

Sortera efter:
          

Genomgång (7:34 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega går igenom några viktiga begrepp som berör arbetsområdet "befolkning och resurser" (geografi och samhällskunskap). Här förklaras följande begrepp: tätbefolkat, glesbefolkat, befolkning, storstad, tjänst, råvara, förädla, industri, turism, bördig jord samt skörd.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:21 min) om den industriella revolutionen. Här berättas bl.a. om fabrikernas uppkomst, tider skulle passas, lönearbete med dess följder, ökad produktion och konsumtionssamhällets uppkomst. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

På Forum för levande historia hittar du en ekonomisk/historisk antologi i pdf-format (209 sid) om svensk handels- och utrikespolitik från 1930-talet till mitten av 1940-talet. Här berättas också om Sveriges förhållande till Förintelsen samt de svenska relationerna med det ockuperade Norge.

Spara som favorit
          

Företagsamheten.se handlar om människor, företag, uppfinningar och produkter som har bidragit till Sveriges ekonomiska utveckling från 1500-talet till nutid. Här finns massor av fotografier, teckningar, filmer, ljud, statistik och tabeller som ger ytterligare information. På webbsidan finns också en pedagogisk interaktiv tidslinje som sträcker sig från 1500-talet till år 2000. Bakom webbplatsen står Svenskt Näringsliv.

Spara som favorit
          

Presentation (9:31 min) av gymnasieläraren Thomas Björkander som berättar om den industriella revolutionen ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

En power-point-genomgång (9:19 min) om orsaker och starten kring den industriella revolutionen. Vilka faktorer var viktiga för att revolutionen skulle äga rum? Filmen är gjord av Jakob Björkengren, Ljungenskolan i Höllviken.

Spara som favorit
          

I gratisversionen av Landguiden finns aktuell statistik om världens alla länder. Statistiken presenteras efter olika ämnesområden där det finns uppgifter om varje land. Webbsidan drivs av Utrikespolitiska Institutet.

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Populär Historia berättar Birgit Karlsson om den nazityska planhushållningen vars främsta syfte var att bygga upp Tysklands militära kapacitet. Självförsörjning var fundamentet till det nazityska statsbygget. Industri och tvångsarbete inriktades på en enda sak: att föra krig. Många stor­företag, som Krupp och Hugo Boss, tjänade grova pengar på affären...

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen DN kan du ta del av nya forskningsrön om den industriella revolutionen. I början av 1800-talet fanns närmare en miljon barnarbetare i England. Mängden av barnarbetare var också den viktigaste orsaken till att den industriella revolutionen fick en genomgripande omfattning i Storbritannien. Det visar ny historisk forskning. Också i Sverige var barnarbete en viktig faktor för industrins framväxt...

Spara som favorit
          

På Vetamix webbplats kan du se ett klipp (3:42 min) där du ges en översikt över vad industrin gör i Norden. Vetamix är en finlandssvensk skolsida för elever och dig som undervisar.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Sveriges övergång från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Fokus ligger på den norrländska sågverksindustrin. Här berättas bl.a. om fattigdom, folks arbetsliv, barnarbete och arbetarrörelsens kamp.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om porslinets europeiska historia. På 1600-talet blev porslin en begärlig vara. På valutamarknaden kunde man räkna i guld, silver – eller porslin. Furstefamiljerna betalade mycket pengar för en vacker servis, en storslagen urna eller en grupp figuriner målade av en mästare. Därför var handel med Kina och Japan bland det mest lönsamma en europeisk affärsman kunde syssla med...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om den vackra staden Åmåls historia. Varför måste vi bo i fucking, jävla Åmål? Ja, varför måste man bo i Åmål? Den frågan väcktes redan när staden började byggas 1640, under drottning Kristinas regeringstid. Statsmaktens svar var att Åmål, som fick privilegier tre år senare, skulle vara en bas för kontrollen av handeln i området...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan fördjupa dig i staden Tidaholms historia. Fröet till industristaden Tidaholm var den smedja som sedan länge funnits på godset med samma namn...

Spara som favorit
          

Artikel på Tekniska museets webbsida där du kan läsa om textilindustrins framväxt i Sverige. Textilindustrin var bland de första som mekaniserades och lade grunden till den industriella revolutionen. Spinnmaskinerna uppfanns i England i slutet av 1700-talet. Sveriges första textilfabriker började anläggas i början av 1800-talet...

Spara som favorit
          

Artikel på Tekniska museets webbsida där du kan läsa om plastens historia. Den första plasten som kunde användas praktiskt var parkesin som togs fram under 1860-talet. Plastindustrin utvecklades stadigt och blev riktigt stor under andra världskriget och 1950-talet...

Spara som favorit
          

”Så skapades svensk välfärd” är en artikelserie ur tidningen Sunt Förnuft där du kan läsa om den ekonomiska utvecklingen i Sverige och hur Sverige utvecklades från ett fattigt jordbruksland i Europas utkant till ett av världens rikaste och modernaste länder. Artikelserien kräver flash, men du kan också skriva ut den. Artikelserien passar bra som undervisningsmaterial för högstadiets senare nivåer och gymnasiet.

Spara som favorit
          

På Vetamix webbsida kan du se en pedagogisk film (3:37 min) om plastens historia. Hur uppfanns plasten egentligen? Vetamix är en finlandssvensk skolsida för elever och dig som undervisar.

Spara som favorit
          

Omfattande avsnitt på Historia 2 där Joakim Wendell berättar om den industriella revolutionen. Här kan du läsa om vad som ledde fram till den industriella utvecklingen och vilka konsekvenser det fört med sig för samhället.

Spara som favorit
          

I det här skolmaterialet (pdf-format, 32 sid) kan du läsa om Sveriges ekonomiska utveckling från 1800-talet fram tills idag. Här berättas om hur Sverige gått från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett modernt föregångsland. Materialet ingår i en gymnasiekurs i nationalekonomi som presenteras på sajten Ekonomifakta som ägs av Svenskt Näringsliv.

Spara som favorit

Sidor