IMF och Världsbanken

Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken är två internationella organ i nära samarbete som verkar för en stabil världsekonomi, ökad världshandel och ekonomisk tillväxt i världens länder.

Här hittar du material med anknytning till IMF och Världsbanken.

Relaterade taggar:
Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Lärarmaterial om IMF och Världsbanken

av:
Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Målgrupp:
Gymnasiet
I det här skolmaterialet får eleverna stifta bekantskap med en rad olika internationella organisationer. Materialet syftar till att öka förståelsen för hur de internationella organisationerna fungerar och påverkar vår omvärld.

Artiklar om IMF och Världsbanken

M
Per Jacoby, Svenska FN-förbundet
2014-03-02
Förenta Nationerna är en unik organisation bestående av självständiga stater som gått samman för att arbeta för fred och ekonomiska och sociala framsteg. Unik därför att ingen annan organisation...

Länkar om IMF och Världsbanken

Sortera efter:
          

Genomgång (8:32 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om några organisationer på den globala politiska scenen. Här får du bl.a. veta mer om G8, G20, OSSE, WTO, World Economic Forum, IMF, IBRD, NATO och Warszavpakten.

Spara som favorit
          

I gratisversionen av Landguiden hittar du kortfattad fakta om flera av de största internationella organisationerna på den världspolitiska arenan. Faktan om respektive organisation är indelad i olika ämnesområden. Webbsidan drivs av Utrikespolitiska Institutet.

Spara som favorit
          

På Kommerskollegiums hemsida kan du läsa en rapport i pdf-format (44 sid) som belyser om hur den internationella handeln har förändrats. Handeln ökar ständigt snabbare än produktionen, handelsmönstren ändras, hela handelssystemet blir alltmer komplext, samtidigt som utländska direktinvesteringar ökar ännu snabbare än handeln. Kommerskollegium vill i denna rapport visa på tendenser i den globala handeln. Du ges också en översikt över den internationella handelsutvecklingen och en förståelse för de globala handelsmönster som kan skönjas...

Spara som favorit
          

Artikel på Riksbankens hemsida där du kan läsa om IMF:s historia, uppgifter och uppbyggnad samt om Sveriges relation till organisationen. Internationella valutafonden (IMF) har idag 187 medlemsländer, alltså i stort sett samtliga länder i världen...

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbsida som fokuserar på internationel säkerhetspolitik. Här kan du också lära dig mer om internationella organisationer, framförallt om: FN, NATO, OSSE, WTO, WHO och Världsbanken.

Spara som favorit
          

På Kommerskollegiums webbsida hittar du ett handelspolitiskt ABC där du kan söka bland hundratals begrepp och få dem förklarade. Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik.

Spara som favorit

Relaterade taggar