ICC

Internationella bråttmålsdomstolen i Haag (ICC) togs i bruk 2002 och fungerar som ett komplement till den Internationella domstolen i Haag som är ett av FN:s sex huvudorgan. ICC skapades för att kunna utreda och döma för folkmord och brott mot mänskligheten.

Här hittar du material med anknytning till ICC.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om ICC

M
Hans Thorbjörnsson
2014-05-16
Från april 1975 till januari 1979 styrdes Kambodja av röda khmererna som förslavade landets befolkning i ett hänsynslöst försök att skapa ett kommunistiskt utopiskt bondesamhälle. Detta helvete...
S
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2014-03-02
Världsfred skulle kunna uppnås genom en överordnad internationell myndighet som tog över makt och resurser från staterna, en slags världsregering. I den här artikeln kan du läsa om FN:s roll...

Länkar om ICC

Sortera efter:
          

Avsnitt på Forum för levande historias hemsida där du kan läsa en förkortad variant av Ove Brings (folkrättsprofessor) bok om folkmordskonventionen, "Folkmordskonventionen 60 år: En introduktion".
 

Spara som favorit
          

Artikel på Forum för levande historias hemsida där du kan läsa kortfattat om utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i samband med Förintelsen. Här hittar du dessutom massor med annat MR-relaterat material. Förenklat kan man säga att det löper en röd tråd från Förintelsen fram till dagens internationella system och regelverk för de mänskliga rättigheterna. Folkmordet och de fruktansvärda brotten som begicks mot mänskligheten tvingade världen att göra stora förändringar...

Spara som favorit
          

På Forum för levande historias hemsida hittar du en faktaskrift i pdf-format (100 sid) av Diana Amnéus som analyserar staters och FN:s säkerhetsråds externa »ansvar att skydda« människor från allvarliga brott mot internationell rätt, såsom folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och etnisk rensning.

Spara som favorit
          

På Säkerhetspolitik.se kan du lära dig mer om NATO:s utvidgning, säkerheten i världen, globalisering, Internationella brottsmåldomstolen (ICC) m.m. Webbplatsen drivs i statlig regi och tar upp frågor som berör vår gemensamma säkerhet.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Amnesty Internationals hemsida som handlar om vilka internationella möjligheter som finns och vad som görs för att straffa brott mot mänskliga rättigheter. Här berättas om internationell rätt, den internationella brottsmålsdomstolen (ICC) och väpnade konflikter.

Spara som favorit
          

Avsnitt på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter där du hittar fakta om olika internationella domstolar och tribunaler. De internationella domstolarna spelar en viktig roll för folkrättens efterlevnad, både för att förebygga och beivra folkrättsstridiga handlingar...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om den ganska nya Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC). ICC etablerades 2002 som en internationell domstol och en permanent tribunal för att åtala personer för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Tribunalen har sitt säte i Haag, Nederländerna, men regelverket för ICC tillåter att den kan hålla sammanträden var som helst...

Spara som favorit