Historiska berättelser

Här hittar du material som innehåller berättelser med historisk anknytning.

Annons

Artiklar om Historiska berättelser

M
Hanna Hägerland
2017-02-18
I den här första artikeln om Gamla testamentets berättelser kan du läsa kortfattat om några av dess äldsta och mest kända berättelser, från skapelsen fram till 1200-talet f.Kr. Här skildras...
M
Hans Thorbjörnsson
2016-10-08
I den här texten kan du läsa om folkvandringstidens mest kända folk såsom hunnerna, västgoterna (visigoterna) och vandalerna. Artikeln innehåller också material som kan användas som en...

Länkar om Historiska berättelser

Sortera efter:
          

Presentation (20:43 min) där historieläraren Björn Westerström berättar om Historiebruk och historiekultur. Vissa berättelser är viktigare för oss än andra. Berättelser används i och präglas av situationen. Historiebruk tar sin utgångspunkt i samtiden - en bit av det förflutna aktiveras i ett särskilt syfte för att påverka samtiden och framtiden.

Spara som favorit
          

På Forum för levande historias webbsida finns massor av elevanpassat material som fokuserar på kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Några av 1900-talets värsta brott mot mänskligheten begicks av de kommunistiska regimerna Sovjet, Kina och Kambodja. Här hittar du information om dessa brott...

Spara som favorit
          

På Forum för levande historias webbsida finns massor av jättebra elevanpassat material om Förintelsen och Tredje riket. Förintelsen är ett skrämmande bevis på vad som kan hända om vi inte håller debatten om demokrati och människors lika värde vid liv. Cirka sex miljoner judar dog i Förintelsen. Dessutom dog runt sju miljoner andra människor, bland annat homosexuella, funktionshindrade, kommunister och romer…

Spara som favorit
          

Den längsta av alla historiska perioder kallas stenåldern efter de första verktygen som tillverkades var av sten. På Terra Scaniaes webbsida berättas kortfattat om stenåldern i södra Norden. Här finns också några kortare berättelser som gestaltar hur livet kunde vara under stenåldern. Sidan riktar sig främst till barn i grundskolan.

Spara som favorit
          

Föreningen Interaktiv historia har på sin hemsida lagt upp ett egenutvecklat rollspel (pdf-format, 168 sid) som ger dig möjligheten att leva dig in i händelserna och konsekvenserna av val begångna under kriget 1809 mellan Sverige och Ryssland. Detta är ett väldigt omfattande spel med mycket bakomliggande material och beskrivningar av den historiska miljön som också går att använda till mycket annat.

Spara som favorit
          

På den här webbsidan finner du de mest kända och refererade händelserna i Bibeln. Texterna är hämtade ur 1917 års bibelöversättning.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Heimskringla är en sajt som innehåller en stor samling texter kring temat fornnordisk religion och mytologi. Här hittar du bl.a. Eddan och massor av andra fornnordiska sagor och myter. Det mesta är emellertid äldre översättningar. Språket kan därför upplevas som lite ålderdomligt.

Spara som favorit
          

Kort faktaartikel på Terra Scaniaes webbsida där du kan läsa om den svenska feminsten och författaren Ellen Key (1849-1926). Hon stred för yttrandefrihet, individens rätt och kvinnlig rösträtt. Ellen Keys inflytande som författare och föreläsare var omfattande. Välformulerat kritiserade hon borgerlighetens moral, tidens kvinnosyn och skolans likriktande tendenser...

Spara som favorit
          

Unga Faktas trevliga sida om vikingarnas värld. Här kan du läsa om de första städerna i Norden, skeppen, livet ombord på skeppen, strid, vardag, i österled, i västerled, vikingar i Amerika, asagudarna, kristendomens ankomst o.s.v. På webbsidan finns också många sagor och myter som handlar om fornnordiska hjältar och fornnordisk religion.

Spara som favorit
          

På Terra Scaniaes trevliga webbsida kan du läsa om adelns skönhetsideal. Under 1700-talet var klädsel och utseende ett sätt att markera för sin omvärld vilket stånd (samhällsklass) man tillhörde. Samhället var uppdelat i de fyra olika stånden; adel, präster, borgare och bönder – och det var viktigt att man höll sig inom sitt stånd...

Spara som favorit
          

Artikel på Terra Scaniaes webbsida där det berättas om djuroffer och kult i forntidens Norden.

Spara som favorit
          

Artikel på Terra Scaniaes webbsida där du hittar fakta om Tuberkulos (TBC) och dess historia. Lungsot, tuberkulos eller TBC – alla är namn på en och samma, farliga sjukdom som i tusentals år funnits hos människan…

Spara som favorit
          

Artikel på Terra Scaniaes webbsida där du kan läsa om den s.k. fältsjukan. Ordet fältsjuka är inte namnet på en speciell sjukdom, i stället innefattar begreppet flera olika sjukdomar. Man kan säga att fältsjuka är ett gemensamt namn för alla de olika sjukdomar som spreds i samband med de otaliga krigen förr i tiden…

Spara som favorit
          

Artikel på Terra Scaniaes webbsida där du kan läsa om sjuksköterskeyrkets framväxt. Här berättas bland annat om Florence Nightingale och Fredrika Bremer. På sidan finns också några korta berättelser som handlar om temat.

Spara som favorit
          

Järnriket Gästriklands webbsida om bergsmän och järnbruk. Här berättas om järnbrukens framväxt vid slutet av 1500-talet som under loppet av 400 år skulle växa till små egna samhällen där det var den respekterade brukspatronens ord som var lag. På webbsidan hittar du mängder av fakta som berör järnhantering genom tiderna och livet på en bruksort förr i tiden.

Spara som favorit
          

På Terra Scaniaes webbsida kan du läsa om havsbad och dess historia. Inte förrän i slutet av 1800-talet började det bli allmänt accepterat att bada fritt i havet. Innan dess hade havsbadet ansetts opassande och riskfyllt…

Spara som favorit
          

Artikel på Terra Scaniaes webbsida där det berättas om badets historia i Europa. Här kan du läsa om romerska bad m.m.

Spara som favorit
          

Artikel på Terra Scaniaes webbsida där du kan läsa om Sveriges och Skånes 1900-talshistoria. Här berättas i korta drag om en del av de skeenden som präglat Skåne. På sidan finns också några berättelser med anknytning till 1900-talets svenska och skånska historia. Läs t.ex. om arbetsrörelsens kamp i början av förra seklet.

Spara som favorit
          

På Terra Scaniaes trevliga webbsida kan du läsa om livet på landet och de stora förändringarna inom jordbruket under 1900-talet. I början av 1900-talet såg jordbrukarfamiljernas vardag mycket annorlunda ut jämfört med idag. Oftast fanns ingen elektricitet på landsbygden, utan man fick värma sig med vedeldade kaminer och laga mat på vedspis. Belysning för arbete kom från fotogenlampor…

Spara som favorit
          

Faktatext på Terra Scaniaes webbsida där du kan läsa om världsutställningarna i slutet av 1800-talet. Här får du bland annat veta hur viktiga utställningarna var som skyltfönster för de deltagande ländernas industrier.

Spara som favorit

Sidor