Historiska berättelser

Här hittar du material som innehåller berättelser med historisk anknytning.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Historiska berättelser

M
Hanna Hägerland
2017-02-18
I den här första artikeln om Gamla testamentets berättelser kan du läsa kortfattat om några av dess äldsta och mest kända berättelser, från skapelsen fram till 1200-talet f.Kr. Här skildras...
M
Hans Thorbjörnsson
2016-10-08
I den här texten kan du läsa om folkvandringstidens mest kända folk såsom hunnerna, västgoterna (visigoterna) och vandalerna. Artikeln innehåller också material som kan användas som en...

Länkar om Historiska berättelser

Sortera efter:
          

Presentation (20:43 min) där historieläraren Björn Westerström berättar om Historiebruk och historiekultur. Vissa berättelser är viktigare för oss än andra. Berättelser används i och präglas av situationen. Historiebruk tar sin utgångspunkt i samtiden - en bit av det förflutna aktiveras i ett särskilt syfte för att påverka samtiden och framtiden.

Spara som favorit
          

På Forum för levande historias webbsida finns massor av elevanpassat material som fokuserar på kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Några av 1900-talets värsta brott mot mänskligheten begicks av de kommunistiska regimerna Sovjet, Kina och Kambodja. Här hittar du information om dessa brott...

Spara som favorit
          

På Forum för levande historias webbsida finns massor av jättebra elevanpassat material om Förintelsen och Tredje riket. Förintelsen är ett skrämmande bevis på vad som kan hända om vi inte håller debatten om demokrati och människors lika värde vid liv. Cirka sex miljoner judar dog i Förintelsen. Dessutom dog runt sju miljoner andra människor, bland annat homosexuella, funktionshindrade, kommunister och romer…

Spara som favorit
          

Föreningen Interaktiv historia har på sin hemsida lagt upp ett egenutvecklat rollspel (pdf-format, 168 sid) som ger dig möjligheten att leva dig in i händelserna och konsekvenserna av val begångna under kriget 1809 mellan Sverige och Ryssland. Detta är ett väldigt omfattande spel med mycket bakomliggande material och beskrivningar av den historiska miljön som också går att använda till mycket annat.

Spara som favorit
          

På den här webbsidan finner du de mest kända och refererade händelserna i Bibeln. Texterna är hämtade ur 1917 års bibelöversättning.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Heimskringla är en sajt som innehåller en stor samling texter kring temat fornnordisk religion och mytologi. Här hittar du bl.a. Eddan och massor av andra fornnordiska sagor och myter. Det mesta är emellertid äldre översättningar. Språket kan därför upplevas som lite ålderdomligt.

Spara som favorit
          

Unga Faktas trevliga sida om vikingarnas värld. Här kan du läsa om de första städerna i Norden, skeppen, livet ombord på skeppen, strid, vardag, i österled, i västerled, vikingar i Amerika, asagudarna, kristendomens ankomst o.s.v. På webbsidan finns också många sagor och myter som handlar om fornnordiska hjältar och fornnordisk religion.

Spara som favorit
          

Järnriket Gästriklands webbsida om bergsmän och järnbruk. Här berättas om järnbrukens framväxt vid slutet av 1500-talet som under loppet av 400 år skulle växa till små egna samhällen där det var den respekterade brukspatronens ord som var lag. På webbsidan hittar du mängder av fakta som berör järnhantering genom tiderna och livet på en bruksort förr i tiden.

Spara som favorit
          

Webbutställning på Tumba bruks hemsida där det berättas kortfattat om hur barnen som levde kring bruket hade det förr i tiden.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen DN där det berättas om barnarbete i Sverige under industrialismens tidevarv. I Sverige var barnarbete utbrett under 1700-talet till början av 1900-talet, först inom jordbruket men senare också inom industrin och andra näringar...

Spara som favorit
          

På Stig Sandelins hemsida berättas om häxprocessen i Öregrund. I slutet på 1660-talet drabbades Sverige av en för våra dagars människor ofattbar häxhysteri. Hundratals kvinnor greps för trolldom och häxbålen tändes på många platser i landet. I Öregrund hölls en häxprocess år 1674 och många kvinnor anklagades då för att ha fört barn till djävulens Blåkulla…

Spara som favorit
          

Artikel (skärmdump) från Terra Scaniaes före detta webbsida där du kan läsa om den andra fasen av försvenskningen av Skåne under andra halvan av 1600-talet. Nu blev det hårda tag…

Spara som favorit
          

På Stig Sandelins hemsida kan du läsa om rysshärjningen 1719. Här berättas om vad som hände den ödesmättade sommaren 1719 i slutet av det stora nordiska kriget. Den ryske tsarens flotta spred då skräck och förödelse längs hela den norduppländska kusten. Östhammar, Öregrund och Forsmark plundrades och brändes…

Spara som favorit
          

I den här artikeln på Centrala soldatregistrets webbplats kan du kan läsa om indelningsverket. Gustaf II Adolf genomförde sin krigsfolksordning 1619, vilken medförde att krigsmakten tillfördes inhemskt manskap, istället för de dyra legosoldaterna. Prästens uppgift var att göra förteckningar över männen i socknen och sedan övervaka att var tionde man skrevs ut till försvaret av landet...

Spara som favorit
          

På sajten Katolik.nu kan du läsa kortfattat om reformationen. Här får du veta varför Martin Luther ville att kyrkan skulle förändras. Reformationen är den term som sammanfattar det historiska skede då en del av Europa övergick från katolicism till protestantism. Detta var en lång och utdragen process som har sin bakgrund i en söndring och försvagning av den katolska kyrkan som märktes redan på 1200-talet och som slutligen på 1500-splittrade den kristna religionen i flera Europeiska länder...

Spara som favorit
          

Handelns historia om Hansan. Här kan du läsa kortfattat om Hansans historia, verksamhet och dess betydelse för medeltidens Europa. Centrum för Näringslivshistoria har producerat materialet.

Spara som favorit
          

Medeltidsmuseets material för gymnasiet om brott och straff på medeltiden. Författaren Gudrun Wessnert har skrivit fallstudier om brott och straff och synen på brott under senmedeltiden och idag. Till underlag för studierna ligger Stockholms tänkeböcker och Niklas Eriksson avhandling: Rätt eller fel? Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och Vasatid…

Spara som favorit
          

På Kalmar läns museums webbplats kan du läsa kortfattat om kläder och mode i medeltidens Europa. Vid medeltidens början hade både kvinnor och män knälånga plagg på sig. Kläderna drogs på över huvudet. Endast kyrkans män och förnäma personer hade dräkter som gick ner till foten…

Spara som favorit
          

Faktaartikel på Historiska museets webbplats där det berättas om digerdöden. Digerdöden, eller pest, kom till Europa år 1347 och härjade i omgångar fram till 1700-talets början. Den drabbade Sverige över 20 gånger mellan 1350 och 1713. I samband med digerdöden inträffade också en jordbrukskris...

Spara som favorit
          

Unga Faktas trevliga faktasidor om riddare. Här kan du lära dig det mesta om riddare och deras liv, både i krig och till vardags. Riddaren har blivit en symbol för den renhjärtade, orädde hjälten, som står för tapperhet, trohet och dygd. Riddarnas tid är en av de mest spännande man kan läsa om...

Spara som favorit

Sidor