De uppfattningar vi har om sjörövare härstammar främst från skönlitteratur och filmer. Illustration av Howard Pyle (1853-1911).
L

Pirater och sjöröveri

Sjöröveri har funnits över hela världen i alla tider från det att sjötransporterna blev tillräckligt värdefulla för att anfalla och lägga beslag på.

Sjöröveriets guldålder

De uppfattningar om pirater som vi har idag härstammar först och främst från skönlitteratur och filmer. Dessa ”klassiska” sjörövare förekom i Västindien under senare delen av 1500-talet och särskilt under 1600-talet. De europeiska länderna hade då ännu inte tillräckligt starka sjöstridskrafter för att helt kunna behärska farvattnen kring kolonierna i Västindien.

De västindiska sjörövarna bestod främst av fattiga arbetare och slavar som rymt och därefter värvats till piratverksamheten. När större reguljära örlogsflottor (statsägda krigsflottor) började bli vanliga i de amerikanska farvattnen under 1700-talet, ebbade sjöröveriet ut. Delar av piratverksamheten hade då flyttats till Indiska oceanen.

Skillnad mellan kapare och pirater

Alla som höll på med sjöröveri var inte pirater. Man brukar skilja mellan pirater och kapare. Pirater sysslade med en privat och brottslig form av sjöröveri och var inte underställda någon stat. Detta till skillnad mot kapare som bedrev en mer rumsren variant av sjöröveri som understöddes av staten. Kaperi förekom nästan enbart i krigstider i syfte att försvaga motståndarländernas handel. För att bedriva kaperi var sjökaptenen först tvungen att få ett kaparbrev från staten som gav honom ensamrätt att bedriva sjöröveri. Kaparna var därför ofta vanliga marinsoldater med befogenhet att angripa fientliga länders handelsfartyg.

Barbareskstaterna i Nordafrika

I Medelhavet bedrev de nordafrikanska s.k. barbareskstaterna ett permanent och omfattande kaperi från 1500-talet till början av 1800-talet i syfte att tvinga de europeiska länderna att betala tributer (skatt). De bakomliggande nordafrikanska länderna skaffade sig på så vis ett tvivelaktigt rykte med sitt legaliserade sjöröveri. Kaperiet i Medelhavet upphörde först när fransmännen erövrade Algeriet på 1830-talet.

Visste du att:

 • Omkring en miljon européer såldes som slavar i Nordafrika mellan åren 1500 och 1800. De muslimska stadsstaterna hade kontrollen över den nordafrikanska Medelhavskusten och låg bakom slavhandeln. Från början härjade de muslimska slavskeppen i Medelhavet men så småningom plundrade de kuststäder i Spanien och Frankrike. Till skillnad från de afrikanska slavar som skeppades till Amerika, kunde de europeiska slavarna klättra på den sociala rangskalan och det hände ofta att de tjänade så mycket pengar att de kunde köpa sig fria.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn fakta om sjöröveriets guldålder.
   
 2. Beskriv skillnaden mellan pirater och kapare.

Ta reda på:

 1. Nämn några böcker och filmer eller serier som handlar om sjörövare.
   
 2. Nämn något ställe i världen där det förekommer sjöröveri idag? Försök även komma på orsaker till denna piratverksamhet.

Diskutera:

 1. Försök att ge en bild av hur en typisk pirat ser ut. Beskriv gärna med hjälp av både text och bild. Sätt sedan på dig dina källkritiska glasögon och fundera på vad som troligtvis inte stämmer med "den vanlige" piraten i verkligheten, samt eventuellt vad som skulle kunna stämma. Fundera också på varifrån du har fått din uppfattning om pirater. Är det några pålitliga källor? Diskutera och jämför med en kompis.
   

Obs! I avsnittet om Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776 hittar du mer fakta om ämnet.

 

Litteratur:
Marcus Rediker, Pirater - sjöröveriets guldålder i Atlanten och Karibiska havet, Karneval förlag, 2007
Angus Konstam, The History of Pirates, The Lyons Press, 1999
 

Text: Robert de Vries (red.)
 

Läs mer om

Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776

Sjöröveri har funnits över hela världen i alla tider från det att sjötransporterna blev tillräckligt värdefulla för att anfalla och lägga beslag på.

Sjöröveriets guldålder

De uppfattningar om pirater som vi har idag härstammar först och främst från skönlitteratur och filmer. Dessa ”klassiska” sjörövare förekom i Västindien under senare delen av 1500-talet och särskilt under 1600-talet. De europeiska länderna hade då ännu inte tillräckligt starka sjöstridskrafter för att helt kunna behärska farvattnen kring kolonierna i Västindien.

De västindiska sjörövarna bestod främst av fattiga arbetare och slavar som rymt och därefter värvats till piratverksamheten. När större reguljära örlogsflottor (statsägda krigsflottor) började bli vanliga i de amerikanska farvattnen under 1700-talet, ebbade sjöröveriet ut. Delar av piratverksamheten hade då flyttats till Indiska oceanen.

Uppdaterad: 22 oktober 2016

Annons

Länkar om Pirater och sjöröveri

Sortera efter:
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om den ökände piraten Svartskägg.

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison förklarar begreppet buckanjär. Vilka var buckanjärerna? Termen dyker upp i historisk litteratur om 1600-talet, 1700-talet och det tidiga 1800-talet. Uppenbarligen syftar det på sjörövare. Men hur utvecklades begreppet?

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om Lasse i Gatan som byggde upp en kaparflotta åt Karl XII. I krig har alla medel ansetts tillåtna – även sjöröveri. Det visste Karl XII som under stora nordiska kriget (1700–21) utfärdade kaparbrev till flera svenska skeppare. Allra mest framgångsrik blev en kapten på Västkusten, känd som Lasse i Gatan och snart adlad Gathenhielm...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om sjöröveri i Västindien och hur det gestaltas i dagens populärkultur. Överhuvudtaget kännetecknas vår populärkulturella uppfattning av piraternas guldålder av 1700-talets miljöer, trots att piraternas verkliga storhetstid i Västindien snarare var 1600-talet. Varför?

Spara som favorit
          

Program i P1:s Vetenskapsradion Historia (24 min) där det berättas om sjöröveri i Nordafrika mellan 1500-talet och mitten av 1800-talet. Bortåt 1 000 svenskar drabbades av nordafrikanska pirater och slaveri. Vetenskapsradion historia berättar om deras historia. Dessutom uppmärksammas historien om slavupproret på det holländska fartyget Meermin 1766, som nu engagerar en hel nation...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om det s.k. barbareskkriget. I början av 1800-talet angrep svenska och amerikanska flottstyrkor Tripoli gemensamt. Krigsorsaken var att de nordafrikanska städerna Tripoli, Tunis och Alger, liksom Marocko, utövade utpressning mot samtliga sjöfarande nationer i deras farvatten. Sammanlagt över en miljon européer (och ett antal amerikaner) satt i nordafrikanskt slaveri mellan 1500-talet och 1800-talet...

Spara som favorit
          

Artikel på Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks hemsida där du kan läsa om svenska kapare under det stora nordiska kriget. Lars Gatenhjelm, populärt kallad Lasse i Gatan, är en legend i den svenska historien. Många myter är inte sanna, men verkligheten visar sig vara om möjligt ännu mer spännande...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia du kan läsa om kapare i kronans tjänst. Under 1700-talets första decennier föll den svenska stormakten samman. Den ryska erövringen av Baltikum och den danska krigsförklaringen mot Sverige 1709 fick till följd att kriget till sjöss blev allt intensivare. Och i detta krig spelade kaparna – sjörövare som inte sällan agerade på kunglig order – en viktig roll...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Lars Gathenhielm (1689-1718). Lars Gathenhielm, före adlandet 1715 Lars Andersson Gathe, även kallad Lasse i Gatan, var en svensk kapare, kommendör, skeppsredare och affärsman. För att skydda den svenska sjöfarten från kapare och för att skada fienden, godkände Karl XII:s regering den 20 maj år 1710 en kaperiverksamhet med Lars Gathenhielm i spetsen...

Spara som favorit
          

Artikel i SvD där du kan läsa om pirater ur ett lite annorlunda perspektiv. Pirater förknippas vanligen i medier och populärkultur med negativa egenskaper som laglöshet och grymhet. Mindre känt är att många av 1600- och 1700-talens piratskepp var välintegrerade mikrosamhällen, präglade av demokrati, tolerans och jämlikhet...

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida berättas om kapare och deras verksamhet. Vad var en kapare och vad var skillnaden mellan kapare och pirater (sjörövare)? Här kan du läsa om behovet av svenska kapare under stora nordiska kriget, Lars Gathenhielm m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa svenska flottans kamp mot pirater. Pirater är inget nytt fenomen - tvärtom. På 1700- och 1800-talen deltog Sverige, tillsammans med bland annat USA, i kampen mot kapare på Medelhavet...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om pirater och sjöröveri ur olika perspektiv. Sjöröveri är en benämning på kriminella handlingar till sjöss. Den som använder fartyg för att råna eller stjäla kallas pirat, eller sjörövare. Pirater attackerar vanligen andra fartyg, men kan även angripa strandnära mål på land…

Spara som favorit
          

Artikel i SvD där det berättas om hur pirater i Alger plågade Europa i tre sekler (från 1500-talet till 1800-talets början). Raiderna av sjörövare från Nordafrika pågick under trehundra år och innebar en omfattande slavhandel…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om den ökände kapten Kidd. Han fick rykte om sig att vara havens fasa och en man som mer än något annat eftertraktade guld och rikedomar, och den dödsdom som drabbade honom bidrog till att kampen mot sjöröveriet intensifierades…

Spara som favorit
          

Sjöhistoriska museets faktasidor om sjörövare och pirater. Här berättas om sjörövarskatter, kvinnliga sjörövare, sjörövare i Kina, sjörövare i Östersjön, sjörövare i Västindien, sjörövaren Lars Gathe, Skytten och Draken, sjörövare idag m.m.

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i SvD som fokuserar på Marcus Redikers nya bok ”Pirater”. Här förklaras bland annat varför det, trots det brutala våldet, finns en oförminskad fascination för havets gangsters. Rediker målar upp en bild av piratsamhället som en solidarisk utopi, präglad av frihetsideal, folkstyre och med en enkel form av arbetsskadeförsäkring…

Spara som favorit
          

På Ungafaktas trevliga webbsida kan du lära dig mer om pirater. De människor som man i dag tänker på när man hör ordet ”sjörövare” levde från 1500-talet till ca 1850. De var män, och ibland kvinnor, som stod utanför lagen och levde på att plundra andra fartyg…

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under den nya tiden. Här berättas om sjökrigföring, sjöslag, långväga handel och livet ombord.

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel och livet ombord.

Olika typer av brott och straff genom historien. Här berättas också om kriminalitet, lagar och ordningsmakt ur ett historiskt perspektiv.