Funktionshinder

Här hittar du material som handlar om människor med funktionshinder eller funktionsnedsättning.

Annons

Länkar om Funktionshinder

Sortera efter:
          

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933. Här hittar du massor av fakta kring sex och samlevnad.

Spara som favorit
          

Diskrimineringsombudsmannens (DO) webbsida. DO jobbar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Spara som favorit
          

Välviljans apartheid är namnet på Sveriges Radios temasatsning om mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning. På webbsidan finns artiklar och radioinslag som berör en rad olika områden inom temat. Här berättas om arbete, familjeliv, fritid, samhälle och mycket mer.

Spara som favorit
          

På Linköpings universitets hemsida kan du läsa om jämställdhet med fokus på genus och funktionshinder. Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter, om rätten att bestämma över sitt eget liv och makten att kunna påverka i samhället. Forskning visar att kvinnor med funktionsnedsättningar många gånger blir utsatta för diskriminering både på grund av sitt kön och på grund av sin funktionsnedsättning...

Spara som favorit