Företag

Här hittar du material som handlar om olika berömda företag genom historien och idag.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Lärarmaterial om Företag

av:
Arena Skolinformation
Målgrupp:
Gymnasiet
I Entreprenörskap – en praktisk handbok får du tips på hur du på ett lättsamt sätt kan ta upp entrepenörskap i skolan genom övningar, spel och texter. Materialet vänder sig till elever på gymnasiet och passar att användas i flera olika ämnen. Det bygger på skolverkets beskrivning av entrepenöriellt lärande i skolan.

Artiklar om Företag

M
Hans Thorbjörnsson
2016-05-30
Från ca 1980 har industrin blivit högteknologisk och mer IT-styrd. En stor del av personalen sitter framför sina datorskärmar, för att ta reda på exakt hur kunderna vill ha sina varor....
M
Hans Thorbjörnsson
2016-05-29
Under 1900-talets första hälft effektiviserades den svenska industrin genom ökad arbetsfördelning och specialisering. Decennierna efter andra världskriget rådde högkonjunktur och industrin gick...
M
Kerstin Ackerhans
2013-09-15
Livet ombord på ostindiefararna var hårt och farligt. Många av besättningsmännen insjuknade eller dog på den långa färden. Men för Ostindiska kompaniets ägare inbringade varje lyckad resa en...

Länkar om Företag

Sortera efter:
          

Genomgång (5:59 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om Coca Cola och dess historia.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:11 min) där IKT-pedagogen Hans Wågbrant berättar om vad som behövs i ett företag.

Spara som favorit
          

Faktatext på Västarvets webbplats där du kan läsa kortfattat om Ostindiska kompaniet. År 1731 bildades Svenska Ostindiska Companiet. Under de följande 80 åren skulle företaget svara för import av betydande mängder te, siden kryddor, porslin med mera från Kina och Sydostasien...

Spara som favorit
          

På Företagskällan har Centrum för Näringslivshistoria samlat texter, bilder och filmer om det svenska näringslivets historia. Materialet berör flera olika ämnen och passar för undervisning på gymnasiet och grundskolans senare år.

Spara som favorit
          

Dagens svenska företagsamhet har vuxit fram ur ett antal viktiga historiska händelser och verksamhetsområden. Här kan du läsa kortfattat om några av dessa teman: järn- och stålindustri, Hansan, Ostindiska kompaniet, saluslöjd och arbetsvandringar, gruvindustri, skogsindustri m.m. Bakom materialet står Företagsamheten.se
 

Spara som favorit
          

Företagsamheten.se handlar om människor, företag, uppfinningar och produkter som har bidragit till Sveriges ekonomiska utveckling från 1500-talet till nutid. Här finns massor av fotografier, teckningar, filmer, ljud, statistik och tabeller som ger ytterligare information. På webbsidan finns också en pedagogisk interaktiv tidslinje som sträcker sig från 1500-talet till år 2000. Bakom webbplatsen står Svenskt Näringsliv.

Spara som favorit
          

På den här webbsidan kan du på ett enkelt sätt undersöka alla landets kommuner och deras förmåga att skapa ett bra företagsklimat utifrån ett flertal synvinklar.

Spara som favorit
          

Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik. På deras webbsida kan du med hjälp av insamlad statistik analysera hur svensk tillväxt utvecklas, speciellt vad gäller antal konkurser och nystartade företag i landet.

Spara som favorit
          

Lärarportalen är en del av Företagsamheten.se och riktar sig till dig som arbetar i skolan och vill lyfta ämnet entreprenörskap i din undervisning. Sedan hösten 2011 finns entreprenörskap med i den nya läroplanen LGR11. Bakom Lärarportalen och Företagsamheten.se står Svenskt Näringsliv.

Spara som favorit
          

På webbsidan Företagsamheten.se hittar du fakta om några av våra mest kända uppfinnare genom tiderna. Här berättas om Gustaf Dalén (ljusfyrar), Lars Magnus Ericsson (telefoni), Amalia Eriksson (polkagrisar), Alfred Nobel (sprängämnen), Sven Wingquist (kullager), Jonas Wenström (växelström), Carl Daniel Ekman (sulfitmassa), Gustaf de Laval (separator, ångturbin m.m.), Christopher Polhem (allehanda mekaniska konstruktioner) och flera andra. Bakom webbplatsen står Svenskt Näringsliv.

Spara som favorit
          

På mejeriföretaget Arlas hemsida kan du läsa om företagets historia och om historien bakom många av deras produkter. Här hittar du massor av intressant mathistoria om mjölk, ost, yoghurt, fil, smör och mycket annat.

Spara som favorit
          

Tekniska museets faktasida om Lars Magnus Ericsson (1846-1926). Han föddes i en bondfamilj och fick arbeta hårt för att klara sig. Så småningom blev han världsberömd. Han har gjort stora insatser för telefonens utveckling och företaget Ericsson som startades i ett litet kök har idag tusentals anställda över hela världen...

Spara som favorit
          

På Tekniska museets webbsida hittar du en faktasida om Gustaf de Laval (1845-1913) som var en mycket produktiv uppfinnare med stora visioner. Han var ständigt på jakt efter nya idéer, kastade sig mellan olika projekt och grundade företag efter företag. Ångturbinen och separatorn, en mjölkskumningsmaskin, var hans mest berömda uppfinningar...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om det brittiska Ostindiska Kompaniets anrika historia. I artikeln behandlas främst deras verksamhet i Indien.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Vetenskap där du kan läsa om Werner von Siemens (1816-1892) vars företag utvecklats från 10 till 450 000 anställda på 160 år...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om hur synen på företagsledning har förändrats under 1900-talet. Under 1900-talet gick en professionaliseringsvåg genom det svenska yrkeslivet. Även storföretagsledarnas ideal förändrades. Men i praktiken kom deras handlande länge att präglas av patriarkala idéer om den egna familjens betydelse, skriver Tomas Matti...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Coca Colas historia.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om svensk alkoholpolitik under andra halvan av 1900-talet och lite om Systembolagets historia.

Spara som favorit
          

På den här innehållsrika webbsidan hittar du massor av fakta om Ostindiska kompaniet, Göteborg, Sverige och Europa under 1700-talet. Det mesta av materialet hittar du under fliken "Svar på vanliga frågor". Webbsidan är ett läromedelsprojekt med anknytning till IT-centrum, som är en del av gymnasieskolan i Göteborg.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Svenska Ostindiska Companiets historia. Svenska Ostindiska Companiet var ett svenskt handelskompani som bildades 1731 och som handlade med Östasien, framför allt med Kina, ifrån Göteborg. Under de första åren var resorna mycket lönsamma för att under slutet av 1700-talet nästan alltid gå med förlust...

Spara som favorit

Sidor