Florence Nightingale

Florence Nightingale (1820-1910) var en engelsk sjuksköterska som bl.a. gjorde banbrytande insatser under Krimkriget för att förbättra fältsjukvården. Under sitt liv arbetade hon aktivt för att förbättra sjukvården men också sjuksköterskornas arbetsförhållanden. Florence Nightingale betraktas därför ofta som en av det moderna sjukvårdsyrkets grundare

Här hittar du material som kan relateras till Florence Nightingale.

Annons

Artiklar om Florence Nightingale

S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-08-24
Det brittiska samväldet styrdes under den viktorianska eran med fast hand av parlamentet i London. Tre av tidens mest utmärkande politiker var John Palmerston, Benjamin Disraeli och William...

Länkar om Florence Nightingale

Sortera efter:
          

Radioprogram i P1 (ca 20 min) som handlar om sjuksköterskornas historia. När blev det ett yrke att vara sjuksköterska? Var lönen viktig eller var det ett kall att rädda människoliv? Varför blev det ett kvinnoyrke? Hur har sjuksköterskornas komptens förvandlats, från tröstande sjuksystrar till teknikkunniga experter? Hur har yrkets status förändrats till vår tid då sjukhusen ibland kallas vår tids katedraler...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Axel Andersson berättar om Florence Nightingale och hennes sjukvårdsinsatser för sjuka och sårade soldater under Krimkriget. Florence Nightingale. Namnet väcker bilder av en barmhärtig Mariagestalt som rör sig mellan sjukhussängarna i en skum korridor. Kvinnan som bar namnet blev en symbol redan under sin livstid, och myten om henne har levt vidare långt efter det att hon dog 90 år gammal den 13 augusti 1910...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Florence Nightingale som var en av grundarna av det moderna sjuksköterskeyrket. Nightingale är känd för sin insats under Krimkriget då hon arbetade vid en sjukstuga...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Vetenskap där du kan läsa om fem medicinska upptäckter som betytt extremt mycket för miljoner människor. Här berättas om röntgen, Florence­ Nightingales sjukhushygien, vaccination, penicillin och indelningen i blodgrupper.

Spara som favorit
          

Kort faktatext där du kan läsa om sjuksköterskeyrkets framväxt. Här berättas bland annat om Florence Nightingale. I dagsläget ses sjuksköterskeyrket som en profession, men den yrkesrollen har inte alltid varit en självklarhet i samhället. I texten nedan följer en kort historisk återblick av drivkrafter som varit av särskilt stor betydelse för utvecklingen av dagens sjuksköterska... Materialet är skapat av sjuksköterskestudenter och finns på sajten Empatis.

Spara som favorit