Finska inbördeskriget

Finska inbördeskriget ägde rum i samband med Finlands frigörelse från Ryssland 1918, strax efter ryska revolutionen. Kriget utkämpades mellan de röda, som bestod av finska socialister, och de vita som utgjordes av den borgliga regeringens trupper som vann kriget. Här hittar du material som handlar om det finska inbördeskriget.

Annons

Länkar om Finska inbördeskriget

Sortera efter:
          

Pedagogisk film i form av en Power Point-presentation (17:26 min) där gymnasieläraren Henrik Tröst berättar översiktligt om det finska inbördeskriget 1918 inkl. dess förhistoria (här berörs bl.a. hur Finland blev ryskt med dess konsekvenser).

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia om fästningen Sveaborg. Efter att Peter den store av Ryssland grundat Sankt Petersburg i Finska vikens östligaste del, på f.d. svensk mark, behövde Sverige en stark fästning i Finska viken. Byggnadsarbetena på Sveaborg inleddes 1748…

Spara som favorit