Darfurkonflikten

Darfurkonflikten är en beteckning på det inbördeskrig som startade i Sudan 2003. I dagsläget (2012) råder vapenvila.Här hittar du material med anknytning till Darfurkonflikten.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Darfurkonflikten

Sortera efter:
          

På Forum för levande historias hemsida hittar du en faktaskrift i pdf-format (100 sid) av Diana Amnéus som analyserar staters och FN:s säkerhetsråds externa »ansvar att skydda« människor från allvarliga brott mot internationell rätt, såsom folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och etnisk rensning.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Tcad. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Sudan och Sydsudan. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om länderna.

Spara som favorit
          

På Filip Ericssons blogg "Världspolitik i fokus" hittar du massor av debattartiklar med anknytning till internationell politik. Bloggen har skapats för att berätta om situationen i världen ur ett internationellt politiskt perspektiv samt att berätta den på ett sätt som de vanliga medierna sällan eller aldrig gör.

Spara som favorit
          

På Palmecentrets webbsida hittar du ett studiematerial i pdf-format (93 sid) som beskriver två av världens svåraste konflikthärdar, Palestina och Sudan. Materialet redovisar faktabakgrunder och försöker problematisera relevanta frågeställningar, för att förstå konflikternas ursprung.

Spara som favorit
          

På Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens webbsida hittar du ett faktablad (2 sid i pdf-format) om konflikten i Sudan.

Spara som favorit
          

Artikel på Globalis webbplats där du kan läsa om Darfurkonflikten. Situationen i Darfur har snabbt utvecklat sig till att bli det FN talar om som världens värsta humanitära katastrof...

Spara som favorit
          

Finländsk webbsida där du kan läsa om konflikten i Sudan. Det är portalföreningen Suomen OneWorld som upprätthåller konfliktsidorna på uppdrag av det finska utrikesministeriets utvecklingsinformaton.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Darfurkonflikten.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om konflikten i Sudan. I Sudan där det har pågått ett inbördeskrig ända sedan självständigheten 1956...

Spara som favorit