Charles Darwin

Naturvetaren Charles Darwin (1809-1882) är en av historiens mest inflytelserika vetenskapsmän. Hans teori om evolutionen och arternas uppkomst mötte stort motstånd från kyrkan då den lades fram under andra hälften av 1800-talet, men blev senare allmänt accepterad.

Här hittar du material som handlar om Charles Darwin.

Annons

Podcast om Charles Darwin

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-21

Julia, Mattias och Kristoffer reder ut vad religion är och vad vetenskap är samt hur relationen dem emellan ser ut.

Artiklar om Charles Darwin

M
Hans Thorbjörnsson
2016-06-01
Charles Darwin är en av historiens mest inflytelserika vetenskapsmän. Hans teorier om "det naturliga urvalet", framlagda vid mitten av 1800-talet, kom att förändra hela världsbilden...
M
Hans Thorbjörnsson
2014-01-29
Speciell för USA är den starka kreationiströrelse som växte fram på 1920-talet. Kristna grupper såg evolutionsteorin som en del av den ökande sekulariseringen i samhället, och som ett hot mot...

Länkar om Charles Darwin

Sortera efter:
          

Genomgång (12:20 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om Charles Darwin (1809-1882).

Spara som favorit
          

Artikel där Lars Johan Erkell, zoologilektor vid Göteborgs universitet, reder ut vad det kan finnas för samband mellan Darwin och socialdarwinism. Darwin tyckte själv inte om socialdarwinismens idéer...

Spara som favorit
          
Bild:

Föreläsning (14:58 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om några sekulära livsåskådningar (humanism, existentialism, ekosofi, marxism och evolutionism). Här berörs också människans tro och icke tro på Gud. Finns Gud?  Filmen riktar sig till gymnasiet.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (36:52 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om imperialismens orsaker och konsekvenser. Här berättas om de europeiska förutsättningarna och motiven som ledde till Europas dominans. Du får också veta en del om imperialismens följder, d.v.s. hur imperialismen har påverkat världen.

Spara som favorit
          

Avsnitt ur Vetenskapsradion Historia (15 min) där det berättas om Charles Darwin och hans epokgörande skrift ”Om arternas uppkomst”. Tvärtemot vad man kanske kunde tro så var Darwin en stor humanist. Istället för att uppmuntra till idéer om rasism så var avsikten med ”Om arternas uppkomst” att reagera mot det som Darwin själv uppfattade som sin tids största samhällsproblem och orättvisa: slaveriet...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (12:15 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar kortfattat om Darwin och hans berömda evolutionslära. Här berörs också dess avart - den s.k. socialdarwinismen som har gjort ett ganska stort avtryck i Europas idéhistoria.

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning resoneras det kring likheter och olikheter mellan människor och djur. Visste du t.ex. att människans DNA är till 98,5% identiskt med schimpansens?

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Essä i tidningen DN där Nils Uddenberg resonerar kring religion och vetenskap. Det är nu drygt 150 år sedan som Darwins bok ”Om arternas uppkomst” kom ut. Den tycktes fördriva Gud från skapelsen, men än i dag finns biologer som är troende – som Francis Collins. Nils Uddenberg har läst hans nya bok och bekänner sig som ”from darwinist”...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om den unge fältbiologen Charles Darwin och den fem år långa jordenruntresan med briggen Beagle där han fanns med enbart för att utgöra sällskap åt fartygets kapten. Charles Darwin kom utvecklingsläran på spåren redan när han i unga år på 1830-talet besökte Galápagosarkipelagen i Stilla havet...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där Henrik Höjer berättar om när Charles Darwins omtvistade evolutionslära nådde Sverige under andra halvan av 1800-talet. En ohygglig lära eller en lovsång över den fria forskningen? Åsikterna gick isär när evolutionsläran nådde Sverige...

Spara som favorit
          

Sveriges Radios temasida om Charles Darwin. 2009 var det 200 år sedan Charles Darwin föddes, och 150 år sedan hans mest berömda verk "On the Origin of Species", "Om arternas uppkomst", utkom. Det uppmärksammades över hela världen. Här presenteras Vetenskapsradions Darwin-material...

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om synen på jordens skapelse och utveckling ur ett religiöst och vetenskapligt perspektiv. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Vetenskap där du kan läsa om de tio mest inflytelserika vetenskapsmännen som lade grunden för den moderna vetenskapen, dagens teknik och medicin. Här berättas om Isaac Newton (1642-1727), Albert Einstein (1879-1955), Louis Pasteur (1822-1895), Galileo Galilei (1564-1642), Charles Darwin (1809-1882), Nikolaus Kopernikus (1473-1543), Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), Michael Faraday (1791-1867), James Clerk Maxwell (1831-1879) och John Dalton (1766-1844).

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Vetenskap där du kan läsa om Charles Darwin och evolutionsteorin som vände upp och ned på vår världsbild.

Spara som favorit
          

På Unga Faktas trevliga webbsida kan du bland annat läsa om människosläktets historia.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om när de europeiska stormakterna fullbordade sin dominans över världen. Här kan du läsa om imperialismens drivkrafter och följder.

Spara som favorit
          

På Naturhistoriska museets webbsida får du veta mer om Charles Darwin och hans utvecklingslära.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Charles Darwin och hans utvecklingslära. Evolutionsläran som gjorde människan till ett djur bland andra väckte, och väcker än i dag, förargelse. Få har betytt så mycket för vårt sätt att se på oss själva och vårt sätt att tänka som Charles Darwin...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Staffan Forssell berättar om Charles Darwins liv. I flera år förvarade Charles Darwin sitt manus om evolutionsteorin i en garderob. Han anade att rönen skulle skaka det kristna samhället i dess grundvalar...

Spara som favorit