Amerikanska frihetskriget

Amerikanska frihetskriget (1775-1783) kallas även för det amerikanska revolutionskriget och handlade om att de brittiska kolonierna i Nordamerika (ej Kanada) ville bli självständiga från Storbritannien. De amerikanska kolonisterna vann kriget och bildade USA.

Här hittar du material med anknytning till det amerikanska frihetskriget.

Annons

Artiklar om Amerikanska frihetskriget

S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-03-04
Franska revolutionen lade grunden till en ny historisk epok och mycket i de framtida nationella rörelserna hade sin rot i den. Men det var den amerikanska självständighetskampen som tände den...

Länkar om Amerikanska frihetskriget

Sortera efter:
          

Genomgång (18:02 min) där SO-läraren Christine Johansson berättar om den amerikanska revolutionen (det amerikanska frihetskriget). Fokus ligger på revolutionens bakgrund och orsaker.

Spara som favorit
          

Genomgång (24:58 min) om USA:s historia där du får veta mer om både det amerikanska frihetskriget (1775-1783) och det amerikanska inbördeskriget (1861-1865).

Spara som favorit
          

Genomgång (6:21 min) där SO-läraren Mikael Larsson lägger fram fem orsaker till den amerikanska revolutionen.

Spara som favorit
          

Genomgång (15:15 min) där historieläraren Cecilia Düringer berättar om bakgrunden till den amerikanska revolutionen.

Spara som favorit
          

Genomgång (15:49 min) där historieläraren Cecilia Düringer går igenom resten av den amerikanska revolutionen. Här berättas bl.a. om the Boston tea party, hur kolonisterna kunde segra, den amerikanska konstitutionen samt vad revolutionen ledde till.

Spara som favorit
          

Genomgång (7:27 min) där SO-läraren Stefan Holmström på ett lättförståeligt sätt berättar om bakgrunden och orsakerna till den amerikanska revolutionen.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:50 min) om den amerikanska revolutionen. Här berättas om bakgrunden till revolutionen och händelseförloppet. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (3:31 min) av SO-läraren Christopher Sköld som berättar kortfattat om den amerikanska revolutionen.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD där du kan läsa om George Washington och det amerikanska frihetskriget. Den amerikanska revolutionen var en relativt idyllisk affär, jämfört med dagens krigföring. En ny biografi reviderar den gängse bilden av George Washington, som gång på gång ställde sig i skottlinjen.

Spara som favorit
          

Presentation (7:28 min) av gymnasieläraren Thomas Björkander som berättar om den amerikanska revolutionen

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (8:28 min) för högstadiet gjord av läraren Jakob Björkengren som berättar om den amerikanska revolutionen.

Spara som favorit
          

En kortfattad genomgång (8:22) av historieläraren Mattias Axelsson som berättar om upplysningstiden och amerikanska revolutionen. Ingår i serien Det moderna samhället växer fram 1750-1900 (Historia 1).

Spara som favorit
          

Föreläsning (9:44) av SO-läraren Peter Johannesson som berättar om bakgrunden och orsaker till den amerikanska revolutionen.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (32:10 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om orsaker till franska revolutionen. Här berörs vad revolutionen innebar, varför den var viktig, det medeltida ståndssamhället (feodalsystemet), det fortsatta ståndssamhället, ståndssamhällets utveckling, den europeiska upplysningen, maktpolitiken i Europa, den amerikanska revolutionen, missväxt och svälthot, revolutionens utbrott inkl. början av händelseförloppet.

Spara som favorit
          

Peter Cederholms innehållsrika webbsida om den amerikanska revolutionen. Här kan du läsa om det amerikanska frihetskrigets förlopp, dess orsaker, de stora slagen och de viktigaste inblandade personerna.

Spara som favorit
          

I SR Minnens webbarkiv hittar du en temasida om amerikanska presidenter - från självständighetsförklaringen till Bush. Här berättas om Thomas Jefferson, John F Kennedy, Abraham Lincoln, Franklin D Roosevelt, Harry S Truman, Dwight D Eisenhower, Lyndon B Johnson, Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton och G W Bush.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om den amerikanska revolutionen. Här berättas om revolutionens orsaker, frihetskriget och dess följder. År 1776 revolterade tretton av de engelska kolonierna i Nordamerika mot den brittiska kronan. Resultatet blev ett omfattande krig, det amerikanska frihetskriget, som slutade i brittiskt nederlag och de engelska koloniernas självständighet...

Spara som favorit
          

På Stig Lundbergs hemsida berättas om revolutionernas tidsålder. Här kan du snabbt lära dig mer om de ekonomiska, sociala, kulturella och politiska förhållandena under denna omvälvande epok. Epoken syftar på den industriella revolutionen, den franska revolutionen och den amerikanska revolutionen.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om britternas och fransmännen kamp i Nordamerika under sjuårskriget (1756-1763). I mitten av 1700-talet stred Frankrike och Storbritannien om makten över världshaven och de fjärran kolonierna. Följden blev ett långt och blodigt krig över hela världen, men det var i Nordamerika som kriget avgjordes...

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i den brittiska flottans anrika historia från slutet av 1400-talet och framåt. Artikeln är uppdelad i följande avsnitt: Huset Tudor och Royal Navy (1485-1603), huset Stuart och Royal Navy (1603-1692), kampen mot Frankrike (1692-1763), Nordamerikas frigörelse (1763-1783), revolutions- och Napoleonkrigen (1783-1815), Pax Britannica (1815-1914), första världskriget, mellankrigstiden, andra världskriget och kalla kriget.

Spara som favorit

Sidor