L

Lätta fakta om Pompeji

År 79 e.Kr fick vulkanen Vesuvius i södra Italien ett våldsamt utbrott. Vid utbrottet begravdes staden Pompeji av lava och aska.
Bild:

Vulkanutbrottet begravde Pompeji och förmörkade solen i mer än ett dygn.

En idyllisk romersk stad

År 79 hade Pompeji 20 000 invånare. Staden var en populär sommarstad för rika romare som hade lyxiga hus där.

Den lilla staden Pompeji låg 24 mil sydöst om Rom, nära Neapelbukten och i närheten av den 1277 meter höga vulkanen Vesuvius. Vulkanen hade inte haft ett utbrott på 800 år och de som bodde bredvid den trodde att den var ett vanligt berg.

Vesuvius vaknar

Den 24 augusti år 79 e.Kr var en mycket varm sommardag. Klockan ett kom utbrottet. Ett helvetiskt eldsken lyste upp himlen ovanför vulkanen och med ett åsklikt brak for en lavapropp upp ur Vesuvius krater och upp mot skyn. Magma slungades 500 meter upp i luften och kyldes därefter ner till pimpsten innan den föll ned.

Samtidigt strömmade giftiga gaser ut ur vulkanen. Inom några timmar var nästan alla som inte hade lyckats lämna staden döda - antingen förgiftade av ångor, begravda under ett tjockt lager pimpsten och aska eller instängda i instörtade byggnader.

Enbart i Pompeji dödades omkring 2000 människor, mer än en tiondel av hela befolkningen.

När Vesuvius tystnade efter 28 timmar, låg Pompeji begravt under ett sex meter djupt lager av aska och pimpsten.

Bild:

Vesuvius utbrott år 79 med näraliggande städer utmärkta. Det gråa fältet visar utbredningen av det dödliga askmolnet från utbrottet.

Pompeji glöms och återupptäcks

Pompeji och dess tragiska öde föll i glömska. Det gick många år och det började växa gräs, buskar och träd ovanpå asklagret. Till sist var Pompeji försvunnet. På 1700-talet upptäcktes den begravda staden igen och arkeologer grävde fram hus, gator och tempel.

En viktig arkeologisk fyndplats

Utgrävningarna av gator och hus i Pompeji har gett en unik bild av vardagslivet i en romersk landsortsstad. Även om de förnäma husen i Pompeji är lyxiga, är det stadens konst som imponerar mest. Många av stadens rika invånare lade ut förmögenheter på bland annat brons och marmorskulpturer.

Bild:

Gipsavgjutningar av några män, kvinnor och barn som dog under vulkanutbrottet.

Några av de 2000 pompejibor som inte lyckades fly från staden, har återuppstått på ett mirakulöst sätt. Deras kroppar har förmultnat och lämnat kvar hålor i den stelnade vulkaniska massan. Genom att hälla flytande gips i dessa håligheter har arkeologer gjort avgjutningar av offrena. Avgjutningarna har avslöjat vad de gjorde de sista ögonblicken innan de dog. En mamma höll sin dotter hårt intill sig i famnen när de dog tillsammans. En skara gäster vid en begravningsfest förgiftades av gas innan de hann lämna lokalen. En familj bröt sig igenom väggen i ett rum där de var instängda, endast för att kvävas till döds i en trädgård.
 

Fakta om Vesuvius

Vesuvius är ett vulkanberg i södra Italien, 10 km sydöst om Neapel. Vesuvius sträcker sig 1277 meter över havet. Den klassificeras som en stratovulkan och är fortfarande aktiv.

Vesuvius har haft många vulkanutbrott, men det brukar förflyta lång tid mellan utbrotten. Det senaste ägde rum 1944.

År 79 e.Kr. ödelade ett utbrott städerna Pompeji, Herculaneum och Stabiae och förstörde flera andra städer.

Uppgifter och frågor

  1. Vad var Pompeji innan vulkanutbrottet?
     
  2. När fick Vesuvius sitt utbrott som begravde Pompeji?
     
  3. Vad är det som gör Pompeji till en sådan fantastisk arkeologisk fyndplats?

 

Text: Carsten Ryytty, författare och tidigare SO-lärare

Publicerad: 22 oktober 2016
Uppdaterad: 28 november 2016