”Digital multimodalska” - ett nytt språk i en förändrad värld

SO-rummet är med och presenterar den uppskattade konferensen SO-dagarna där SO-lärare från hela Sverige samlas för spännande föreläsningar och värdefullt erfarenhetsutbyte.
Bild:

Ta del av aktuella frågeställningar kring bland annat hur du kan bemöta extrema åsikter i klassrummet, arbeta effektivt med källkritik samt hur du anpassar undervisningen så att den blir utmanande för alla elever.

Nytt för i år är att konferensen delvis är uppdelad i två spår där du får möjlighet att välja den inriktning som passar just dig.

Framgångsrika arbetssätt som ökar engagemanget hos eleverna

På konferensen får du ta del av andra lärares framgångsrika arbetssätt som har lett till ökat engagemang hos eleverna.

Nya kunskapskrav och mål har satt sina spår på SO-undervisningen, och läroplanen ställer krav på att du som lärare använder dig av modern teknik och varierande metoder för att underlätta för eleverna. Ta del av strategier så att du får ihop den stora kvantiteten av kunskapsmål när tiden är begränsad.

”Digital multimodalska”

Sten Arevik är en av konferensens talare och arbetar som lärare, lärarutbildare och didaktiker. Han menar att avståndet mellan skolspråk och elevspråk blivit allt större och att vi riskerar att överge delar av den unga generationen i och med det.

På konferensen går Sten närmare in på vad han menar med ”digital multimodalska” samt betydelsen av att komma elever till mötes och hitta och använda deras förkunskaper. Han brinner för det han gör och har lyckats skapa engagemang och intresse hos elever, studenter och lärare.

Det perspektiv Sten lägger på kunskap och undervisning ger dig som lärare tydlig vägledning, inte minst vad det gäller principer för ett innehållsmässigt urval.

Slutligen får du tips på hur du med hjälp av digitala verktyg kan underlätta undervisningen och låta den följa med i utvecklingen.

Du hittar det fullständiga programmet på konferensens hemsida där du kan läsa mer samt boka din plats.

När: 12-13 september
Var: Birger Jarl Konferens i Stockholm
Arrangör: Teknologisk Institut

Läs mer och boka här
Boka senast 30 juni och få 500 kr rabatt på ordinarie pris!
(Ange bokningskod SO2017)


Text: Teknologisk Institut


Publicerad: 18 maj 2017