Wollstonecraft och feminismen

Av: Joakim Wendell |
Tid:
11:17
|
YouTube
          
3.714285
Average: 3.7 (7 votes)

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (11:17 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om feminismens skapare Mary Wollstonecraft (1759-1797) och hennes idéer. Presentationen ger en god bild av kvinnors ställning och möjligheter i 1700- och 1800-talets industrisamhälle.