Vår neutralitet skulle garantera Finlands frihet

          

Artikel i SvD som belyser den svenska neutralitetspolitiken under kalla kriget. Att Sverige förhindrade en sovjetisk ockupation av Finland genom att stå utanför Nato, blev mantrat för 50-talets alliansfria politik. Argumentet förenade socialdemokrater och borgerliga över blockgränserna i en tid då den ideologiska spänningen mellan riksdagpartierna var betydande…

3
Average: 3 (1 vote)