Vad får demokratin att fungera?

          

Artikel i SvD där det reflekteras kring ”den missförstådda folkviljan” i samband med valrörelser. Att navigera bland opinionsvindar och att tolka folkviljan kräver mer än en slagfärdig agenda. Istället blir det alltmer tydligt att en fungerande demokrati kräver lika mycket tillbakablickande som framåtanda…

2
Average: 2 (2 votes)