Vad är religion? Några perspektiv

          

En essä på Vaksalaskolans webbsida där det resoneras kring frågan om vad religion egentligen är.

4
Average: 4 (1 vote)