Vad är grejen med tidigmodern tid?

Av: Mattias Axelsson |
Tid:
12:12
|
YouTube
          
3.8
Average: 3.8 (5 votes)

En kortfattad genomgång (12:12) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som berättar om den s.k. tidigmoderna tiden (ca 1500-1789) med fokus på den första delen: Reformationen, upptäcktsresor och vetenskapliga revolutionen.