Vad är en karta?

Av: Telyusef |
Tid:
10:12
|
|
          
3
Average: 3 (2 votes)

Genomgång (10:12 min) om olika typer av kartor. Vad är en topografisk karta? Vad är en tematisk karta?