Vad är en historisk epok?

Av: Mik Ran |
Tid:
14:46
|
|
          
5
Average: 5 (1 vote)

Genomgång (14:46 min) där SO-läraren "Mik Ran" ger en kort presentation om epokbegreppet och dess för- och nackdelar.