UR Samtiden - Internationella konflikter

          

Kan man göra om det "irakiska tricket" i Afghanistan? Vad spelar den långa gränsen mellan Kina och Nordkorea för roll i grannländernas relation? Och hur mycket kan egentligen FN:s säkerhetsråd påverka konflikterna runt om i världen? Om detta och om livet som diplomat berättar ambassadören Krister Bringéus och forskarna Fredrik Doeser och Mikael Weissmann. Arrangerat av Utrikespolitiska Institutet i mars 2011.

4
Average: 4 (1 vote)