UR Samtiden - Brott och straff under 4000 år

          

På UR:s hemsida kan du se en föreläsning (60 min) där historieprofessorn Arne Jarrick och Maria Wallenberg Bondesson, forskare i historia, har studerat hur människans förhållande till lagar och brott har förändrats över tid, men inte ur ett juridiskt perspektiv utan ur ett kulturellt och mänskligt perspektiv.

3
Average: 3 (1 vote)