Tolerera - om intolerans och tolerans ur ett psykologiskt perspektiv

          

På Forum för levande historias hemsida finns en antologi i pdf-format (57 sid) om intoleransens och toleransens psykologiska dimension, så som den framträder och utvecklas i reella eller föreställda relationer och möten mellan människor och grupper av människor. Denna populärpsykologiska skrift riktar sig till lärare inom gymnasieskolan men kan självfallet läsas av alla som vill lära sig mer om toleransens och intoleransens psykologi.

5
Average: 5 (4 votes)