Tillfälligheter avgjorde det blodiga slaget vid Lund 1676

          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där Peter Andersson redogör för styrkeförhållandena mellan danskar och svenskar samt vilka faktorer som avgjorde slaget vid Lund 1676. Den danska hären var visserligen större än den svenska vid slaget den 4 december 1676 utanför Lund. Men något så osäkert som fältslag avgörs inte enbart av den i och för sig viktiga numerären...

3.666665
Average: 3.7 (3 votes)