Synen på celibatet inom kyrkan genom historien

Bild:
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Kari Lawe berättar om celibatet inom kyrkan ur ett historiskt perspektiv. I århundraden kämpade kyrkans ledning för att få biskopar, präster och diakoner att leva i sexuell avhållsamhet – utan att lyckas något vidare. Nu öppnar påven Franciskus I för att avskaffa det celibat som till slut blev norm för prästerskapet i större delen av den katolska världen...

4
Average: 4 (1 vote)