Svenska adelns historia

          

På UR:s hemsida kan du se en intervju (28 min) med historikern Bo Eriksson som berättar om sin bok "Svenska adelns historia" som handlar om ståndets uppgång och fall genom århundradena. Dåtidens adelsmän bodde i herrgården och ägde marken som bönderna brukade, kände sig bekväm på såväl leriga slagfält som i gyllene salonger och bar vapenringar med gåtfulla symboler och fabeldjur. Men hur fick adeln sina privilegier? Hur gick det till när de förlorade allt? Och hur ser livet ut för dagens adliga ätter?

5
Average: 5 (1 vote)