Svensk befolkningsstatistik 1810-1990

          

Tabellverkets databas där du kan söka efter svenska läns, kommuners eller städers befolkningsmängd mellan åren 1810-1990. Gå in och undersök hur befolkningen på din ort har ökat eller minskat genom tiden.

3
Average: 3 (1 vote)