Stora nordiska kriget

Bild:
          

Kort artikel på Terra Scaniaes webbsida där du kan läsa om stora nordiska kriget 1700-1721. Här berättas om kriget med fokus på de skånska krigsplatserna.

4
Average: 4 (1 vote)