Statistik om Sverige och världen 2013

          

På SCB:s webbsida hittar du ”Statistisk årsbok för Sverige 2013”. Årsboken innehåller en stor del av den statistik som produceras i Sverige. Statistiken omfattar fakta om det svenska samhället, miljö, väder och annat som presenteras ämnesvis i tabeller, diagram och kortare textavsnitt. Här finns också ett omfattande avsnitt med internationell statistik som berör en rad olika områden som inkluderar världens länder och dess befolkning, samhälle och geografi.

4.533335
Average: 4.5 (15 votes)