Stalin valde att inte se hotet från Hitler

          

Artikel i SvD där du kan läsa om förspelet till den tyska invasionen av Sovjetunionen 1941 ur ett sovjejetiskt perspektiv. Stalin accepterade bara sådant han ville läsa och höra om de tyska intentionerna. En ny bok visar hur han rensade bort självständiga bedömare ur underrättelsetjänsterna, och gjorde felbedömningar vad gäller pakten med Hitler som ledde till enorma förluster…

3
Average: 3 (1 vote)