Skånska kriget

          

Artikel på Terra Scaniaes webbsida som handlar om det skånska kriget. Det skånska kriget, som pågick fram till 1679, inleddes i september 1675 då Danmark förklarade Sverige krig. Den danske kungens syfte med kriget var att försöka återerövra de forna danska landskapen. Skåne hade tillhört Sverige i bara 17 år…

4
Average: 4 (1 vote)