Skåne och Sverige under 1900-talet

          

Artikel på Terra Scaniaes webbsida där du kan läsa om Sveriges och Skånes 1900-talshistoria. Här berättas i korta drag om en del av de skeenden som präglat Skåne. På sidan finns också några berättelser med anknytning till 1900-talets svenska och skånska historia. Läs t.ex. om arbetsrörelsens kamp i början av förra seklet.

3
Average: 3 (1 vote)