Skandinavismen

Bild:
          

På Jan Millds hemsida kan du läsa om skandinavismen. En allmän bakgrund till skandinavismen var de nationella strömningar som förekom i Europa. Dessa tog sig uttryck i såväl Italiens som Tysklands enande…

3
Average: 3 (1 vote)